muziejus1

Kedainių krašto muziejus

muziejus2

Daugiakultūris centras

muziejus3

Evangelikų reformatų bažnyčia

muziejus4

Tradicinių amatų centras

muziejus5

V. Ulevičiaus muziejus

muziejus6

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Naujienos
Daugiakultūrio centro projektas „Spausdinto žodžio galia“. Ekskursiją į Kauno raj. nelegalios spaustuvės „ab“ muziejų

Patriotizmo ir drąsos pavyzdys

 

                      2022 metus Lietuvos Respublikos seimas paskelbė P. Skorinos – pirmojo Lietuvoje spaustuvininko metais. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras, vykdydamas Kėdainių r. savivaldybės finansuojamą projektą „Spausdinto žodžio galia“, surengė kėdainiečių ekskursiją į Kauno rajone esantį nelegalios spaustuvės „ab“ muziejų. Šią spaustuvę 1982 metais savo namuose įkūrė Vytautas Andziulis, beje, 1930 metais gimęs Šėtos miestelyje, ir joje iki pat 1990 metais spausdinęs antisovietinę literatūrą. Sovietų saugumas nesugebėjo surasti ir susekti šios spaustuvės, nes V. Andziulis ją įrengė  po šiltnamiu iškastuose požemiuose ir  buvo ypatingai užmaskavęs įėjimą.

                      Po muziejumi virtusią sodybą mus pavedžiojo ir viską papasakojo a.a. spaustuvininko V. Andziulio žmona Birutė. Ypatingai visus sukrėtė pasakojimas, kaip šeima rizikavo savo namuose įrengdama nelegalią spaustuvę ir augindama 6 vaikus nuo jų tai sugebėjo nuslėpti.

 

                      Domeikavos bažnyčioje trumpai pabendravę su buvusiu Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios kunigu G. Pūru, parapijos salėje išklausėme labai įdomios ir naudingos paskaitos, kurią skaitė dr. Inga Stepukonienė. Ji apžvelgė lietuvių nelegalios spaudos raidą nuo knygnešių epochos iki 1990 metų. Dėstytoja pateikė konkrečių pavyzdžių kaip lietuvių susitelkimas priešintis okupacinei valdžiai davė vaisių: nuo 1872 iki 1882 metų Lietuvoje buvo uždarytos beveik visos valdiškos mokyklos, nes tėvai neleido savo vaikų mokytis į rusiškas mokyklas. Pokario metais, būdami tremtyje, lietuviai leido nelegalius laikraštėlius ir dėl jų buvo nuteisiami dar didesnėmis bausmėmis, bet savo idėjų neatsisakė. Tai liudija ir mūsų kraštietės Adelės Dirsytės pavyzdys, kuri su savo likimo sesėmis tremtyje sukūrė maldaknygę „Marija, gelbėk mus“. Tokių bebaimių ir visiškai atsidavusių savo idėjai žmonių  dėka ir atkūrė Lietuvos nepriklausomybę.

 

Audronė Pečiulytė

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė

 

Akimirkos iš ekskursijos

Skaityti toliau
Daugiau info
Parodos / Renginiai
2022 6 spalio 17:30-19:00
Literatūros skaitymų renginys
Spalio 6 d. 17.30 val. Kėdainių rotušėje (Didžioji g. 1) vyks Literatūros skaitymų renginys.
Renginio metu aktoriai Dalia Michelevičiūtė ir Vladas Bagdonas skaitys Ukrainos poetų Dmytro Lazutkin (g. 1978), Taras Ševčenko (1814-1861), lesya Ukrainka (1871-1913), Ija Kiva (g. 1984) ir kt. poetų eiles, vertėjas Vladas Braziūnas, o muzikos atlikėjai Petras Vyšniauskas (saksofonas) ir Arkadij Gotesman (perkusija) atliks džiazo improvizacijas.
 
Renginys nemokamas.
Renginys yra Daugiakultūrio centro projekto „Spausdinto žodžio galia” dalis, kurį remia Kėdainių r. savivaldybės administracija.
Skaityti toliau
Visi renginiai
Virtualus turas


Virtualus turas
Daugiau info
Apie muziejų

1922 m. įkurtas Kėdainių krašto muziejus yra vienas seniausių Lietuvoje. Jo įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo Kėdainių apskrities valdybos pirmininkas Vladas Rybelis, jis padovanojo muziejui apie 1000 savo surinktų senienų. Muziejus įsikūrė trijose nedidelėse dabartinės M. Daukšos viešosios bibliotekos pirmo aukšto patalpose. Ekspoziciją sudarė penkios vitrinos, trys spintos ir nedidelė lentyna, kuriose buvo eksponuojami archeologiniai radiniai, etnografinės senienos, numizmatika. Muziejų išlaikė tame pačiame pastate veikusi Kėdainių apskrities valdyba.

Nuo įkūrimo muziejui trūko patalpų. 1931 m. apskrities valdybos komisijos rašte skelbiama, kad…muziejus sutalpintas viename kambaryje taip, kad eksponatai veik visi sudėti krūvoje, o lankytojams, ypač didesniame skaičiuje, visai nėra kur apsisukti. Reikia kiek galima muziejų praplėsti. Kitos tų pačių metų komisijos išvadose teigiama, kad…skaitykla ir muziejus įrengti labai gražiai, šviesu ir švaru, baldai geri ir gerame stovy.

Muziejų Kėdainių apskrities savivaldybei išlaikyti buvo sunku. 1937 m. pradžioje savo žinion jį perėmė Kraštotyros draugija, kurios valdybą sudarė V. Rybelis, A. Tylenis, S. Sužiedėlis, Z. Ruseckas, S. Tijūnaitis. Draugija rinko ir tvarkė eksponatus, saugojo nuo sunykimo apylinkių ir miesto istorinius paminklus. 1939 m. muziejuje buvo sukaupta apie 1800 eksponatų, vedėju dirbo G. Bobelis.

Per nacių okupaciją 1941–1944 m. muziejus buvo išgrobstytas, padaryta žala siekė 563200 rublių. Dalį eksponatų išgelbėjo muziejaus vedėjas G. Bobelis.

Po Antrojo pasaulinio karo muziejus glaudėsi vienoje grūdų paruošų punkto patalpoje Radvilų gatvėje. Vėliau jis buvo perkeltas į dabartinį Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos pastatą (dabar J. Basanavičiaus g. 43). Sovietmečiu muziejus tapo komunizmo ideologijos skleidėju: eksponatai rodė komunizmo statybos užmojus ir socialistinio gyvenimo privalumą, buvo organizuojamos ekskursijos kolūkiečiams, darbininkams ir moksleiviams, vedamos istorijos pamokos, rengiami susitikimai su karo veteranais.

Atgimimo laikotarpio, 1989–1991 m., ekspozicijų nuotraukos ir daiktai rodė tarpukario Lietuvą, prieškario ir pokario tremtį bei rezistenciją. 1991 m. Kėdainių kraštotyros muziejus, apjungus M. Katkaus memorialinį muziejų Ažytėnuose, J. Paukštelio memorialinį muziejų, Rotušės dailės galeriją, koncertų salę evangelikų liuteronų bažnyčioje, buvo pertvarkytas į Krašto muziejų.

2000 m. krašto muziejus įsikėlė į buvusį karmelitų vienuolyno pastatą Didžiojoje gatvėje. Restauruotose vienuolyno celėse ir patalpose įrengta 16 ekspozicijų salių, edukacinė klasė, fonduose saugoma daugiau nei 50 000 archeologijos, raštijos, istorijos, etnografijos, dailės, fotografijos, numizmatikos eksponatų.

Archeologijos ekspozicija išdėstyta dviejose salėse, jose eksponuojami akmens, žalvario, geležies amžių radiniai, Žalgirio mūšio diorama ir XIV–XV a. ginklai.

Didžiausioje ir erdviausioje salėje įrengta 15 unikalių garsaus XIX a. II pusės – XX a. I pusės dievdirbio Vinco Svirskio barokinių koplytstulpių ir kryžių ekspozicija. Muziejaus puošmena – XIX a. II pusės baldų komplektas, pagamintas anglų meistrų iš egzotiškų žvėrių ragų. 1900 m. šis baldų komplektas pasaulinėje Paryžiaus parodoje gavo aukso medalį. Baldus nupirko Apytalaukio dvaro savininkas grafas Henrikas Zabiela. Iki Antrojo pasaulinio karo jie buvo dvaro rūmų interjero puošmena.

 2021 m. atnaujintas muziejaus padalinys – kunigaikščių Radvilų mauzoliejus. Įrengtos naujos ekspozicijos, restauruoti sarkofagai, atlikti palaikų tyrimai. 

Pastaraisiais metais muziejus dalyvavo ir projekte „Lietuvos -Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“, kurio metu muziejuje (Didžioji g. 19) įrengtos net keturios naujos ekspozicijos trijose salėse. 

Pirmoji ekspozicija „Czeslawas Miloszas – Kėdainių krašte gimęs genijus“ pasakoja apie turbūt patį garsiausią pasaulyje Kėdainių krašto gyventoją, kuris savo tapatybe tarsi jungia Lietuvą ir Lenkiją. Ši ekspozicija, pristatanti genialų poetą, rašytoją, Nobelio premijos laureatą bando sudominti muziejaus lankytoją, paskatinti jį pasidomėti plačiau, nuvykti į Cz. Miloszo gimtuosius Šetenius.

Antrosios ekspozicijos „Kėdainių ryšiai su pasauliu“ ašis – interaktyvus žemėlapis -stendas, kuriame lankytojai gali įvairiais pjūviais pamatyti, kokiais ryšiais ir su kuo Kėdainiai buvo susiję XVII–XVIII a.

Trečiosios ekspozicijos „Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos miestas“ pagrindas – prieš porą metų sukurtas interaktyvus maketas „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“. Apie pagrindinius mieste buvusius objektus lankytojui pasakoja septyni personažai – to laikotarpio Kėdainių gyventojai. Lankytojas dabar turi galimybę ne tik girdėti, ką pasakoja personažai, bet ir matyti juos konkrečioje vietoje, kurios aplinka atkurta naudojant šiuolaikinius informacinių technologijų sprendimus – kompiuterinę 3D animaciją.

Ketvirtojoje ekspozicijoje „Miesto savininkai“ interaktyvus kunigaikščių Radvilų geneologinis medis supažindina lankytojus su visomis Radvilų šeimos šakomis. Šioje interaktyvioje ekspozicijoje lankytojas susipažins ir su kitomis istorinėmis asmenybėmis, kurios valdė Kėdainių miestą bei darė jam įtaką.

Muziejus turi 5 skyrius – Daugiakultūrį centrą, kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, tradicinių amatų centrą Arnetų name, V Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejų Kėdainiuose ir 1863 m. sukilimo muziejų Paberžėje.

LANKSTINUKAI:

Lankstinukas “Naujos ekspozicijos Kėdainių krašto muziejuje”

Lankstinukas “Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia”

gallery
Kėdainių krašto muziejus
Daugiau info