muziejus1

Kedainių krašto muziejus

muziejus2

Daugiakultūris centras

muziejus3

Evangelikų reformatų bažnyčia

muziejus4

Tradicinių amatų centras

muziejus5

V. Ulevičiaus muziejus

muziejus6

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

muziejus7

J. Monkutės Marks muziejus galerija

Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Naujienos
Liepos mėnesio renginiai

Kėdainių krašto muziejus (Didžioji g. 19)

Liepos mėnesį veiks Laikrodžių muziejaus mobili paroda „Lietuviškų laikrodžių aukso amžius – nuo LDK didžiųjų kunigaikščių iki ATR karalių“.

Liepos 28 d. nuo 10 iki 15 val. nemokamas lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį.

 

Daugiakultūris centras (Peismilgio g. 12B )

Liepos 4 d. 16 val. atidaroma Lietuvos jūrų muziejaus paroda, atskleidžianti povandeninės Baltijos paslaptis – ,,BALTIJOS GELMIŲ ISTORIJOS“. Paroda veiks iki rugpjūčio 4 d.

Liepos 17 d. 17.30 val. Koncertas, skirtas šviesaus atminimo Vaclovui Šablevičiui prisiminti. Renginys nemokamas.

Liepos 21 d. 12 val. XXII – ojo lenkų kultūros festivalio „Znad ISSY“ renginys – literatų susitikimas. Dalyvaus poetai ir rašytojai:  dr Teresa Kaczorowska, Piotr Kaszubowski, Wiktor Golubski, Barbara Orłowski, Zdzisław Zembrzycki, Barbara Sitek-Wyrembek, Irena Duchovska. Renginys nemokamas.

Liepos 28 d. nuo 10 iki 15 val. nemokamas lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį.

 

Tradicinių amatų centras Arnetų name (Radvilų g. 21)

Iki liepos 25 d. veiks Elviros Drozdovos ir Siuvinėjimo Akademijos moksleivių darbų paroda ,,Lietuvių ir Krymo totorių ornamentai”. Lankymas nemokamas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Parodoje bus eksponuojami Elviros Drozdovos jos studentų iš Siuvinėjimo Akademijos darbai: įvairios siuvinėjimo technikos ir tapyba ornamentais. ,,Ornek”- unikalus Krymo totorių ornamentas, kuriame kompoziciškai į vientisą sistemą sujungiama apie 35 smulkūs botaniniai ir geometriniai elementai. ,,Ornek” 2021 m. buvo įtraukti į UNESCO Pasaulio nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

 

Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija (J. Basanavičiaus g. 45)

Iki liepos 28 d. bus eksponuojama Tarptautinė paroda „DOVANOTI DARBAI“ iš Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos fondų. Lankymas nemokamas.

 

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia ir kunigaikščių Radvilų mauzoliejus (Senoji g. 3)

Liepos 28 d. nuo 10 iki 15 val. nemokamas lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį.

 

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

Liepos 1 – 31 d. eksponuojama Lietuvos dailininkų sąjungos narės Gražinos Vitartaitės darbų paroda „Atviras peizažas“.

Liepos 28 d. nuo 9 iki 17 val. nemokamas lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį.

 

 

Daugiau apie renginius Kėdainių krašto muziejuje ir jo padaliniuose:

Interneto svetainėse:

www.kedainiumuziejus.lt/parodos-ir-renginiai/

www.renginiai.kasvyksta.lt/kedainiai

 

arba socialinių tinklų paskyrose:

 

Kėdainių krašto muziejus

www.facebook.com/kedainiukrastomuziejus

www.instagram.com/kedainiai_regional_museum/

 

Daugiakultūris centras

 www.facebook.com/Daugiakulturis

www.instagram.com/daugiakulturis_centras/

 

Tradicinių amatų centras Arnetų name

www.facebook.com/arnetunamas

www.instagram.com/arnetunamas/

 

Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija

www.facebook.com/jmm.muziejus

www.instagram.com/janinamonkutemarksartmuseum/

 

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

www.facebook.com/1863sukilimomuziejus

Skaityti toliau
Darbo laikas liepos 5 – 6 dienomis

Informuojame, kad:

LIEPOS 5 D.

Kėdainių krašto muziejus, Daugiakultūris centras, kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija dirbs iki 17 val.

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje bei Tradicinių amatų centras Arnetų name dirbs iki 16 val.

V. Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus Kėdainių rajono savivaldybėje dirbs iki 13 val. 

LIEPOS 6 D.

Kėdainių krašto muziejus ir jo visi padaliniai NEDIRBS. 

Skaityti toliau
Daugiau info
Parodos / Renginiai
2024-06-19 11:00-2024-07-28 18:00
Tarptautinė paroda „DOVANOTI DARBAI“ iš Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos fondų
J. Basanavičiaus g. 45 Kėdainiai
2024-06-25 15:00-2024-07-25 17:00
Paroda „Lietuvių ir Krymo totorių ornamentai”
Radvilų g. 21 Kėdainiai
2024-06-28 11:00-2024-08-31 17:00
Paroda „Lietuviškų laikrodžių aukso amžius – nuo LDK didžiųjų kunigaikščių iki ATR karalių“.
Didžioji g. 19
Visi renginiai
Apie muziejų

1922 m. įkurtas Kėdainių krašto muziejus yra vienas seniausių Lietuvoje. Jo įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo Kėdainių apskrities valdybos pirmininkas Vladas Rybelis, jis padovanojo muziejui apie 1000 savo surinktų senienų. Muziejus įsikūrė trijose nedidelėse dabartinės M. Daukšos viešosios bibliotekos pirmo aukšto patalpose. Ekspoziciją sudarė penkios vitrinos, trys spintos ir nedidelė lentyna, kuriose buvo eksponuojami archeologiniai radiniai, etnografinės senienos, numizmatika. Muziejų išlaikė tame pačiame pastate veikusi Kėdainių apskrities valdyba.

Nuo įkūrimo muziejui trūko patalpų. 1931 m. apskrities valdybos komisijos rašte skelbiama, kad…muziejus sutalpintas viename kambaryje taip, kad eksponatai veik visi sudėti krūvoje, o lankytojams, ypač didesniame skaičiuje, visai nėra kur apsisukti. Reikia kiek galima muziejų praplėsti. Kitos tų pačių metų komisijos išvadose teigiama, kad…skaitykla ir muziejus įrengti labai gražiai, šviesu ir švaru, baldai geri ir gerame stovy.

Muziejų Kėdainių apskrities savivaldybei išlaikyti buvo sunku. 1937 m. pradžioje savo žinion jį perėmė Kraštotyros draugija, kurios valdybą sudarė V. Rybelis, A. Tylenis, S. Sužiedėlis, Z. Ruseckas, S. Tijūnaitis. Draugija rinko ir tvarkė eksponatus, saugojo nuo sunykimo apylinkių ir miesto istorinius paminklus. 1939 m. muziejuje buvo sukaupta apie 1800 eksponatų, vedėju dirbo G. Bobelis.

Per nacių okupaciją 1941–1944 m. muziejus buvo išgrobstytas, padaryta žala siekė 563200 rublių. Dalį eksponatų išgelbėjo muziejaus vedėjas G. Bobelis.

Po Antrojo pasaulinio karo muziejus glaudėsi vienoje grūdų paruošų punkto patalpoje Radvilų gatvėje. Vėliau jis buvo perkeltas į dabartinį Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos pastatą (dabar J. Basanavičiaus g. 43). Sovietmečiu muziejus tapo komunizmo ideologijos skleidėju: eksponatai rodė komunizmo statybos užmojus ir socialistinio gyvenimo privalumą, buvo organizuojamos ekskursijos kolūkiečiams, darbininkams ir moksleiviams, vedamos istorijos pamokos, rengiami susitikimai su karo veteranais.

Atgimimo laikotarpio, 1989–1991 m., ekspozicijų nuotraukos ir daiktai rodė tarpukario Lietuvą, prieškario ir pokario tremtį bei rezistenciją. 1991 m. Kėdainių kraštotyros muziejus, apjungus M. Katkaus memorialinį muziejų Ažytėnuose, J. Paukštelio memorialinį muziejų, Rotušės dailės galeriją, koncertų salę evangelikų liuteronų bažnyčioje, buvo pertvarkytas į Krašto muziejų.

2000 m. krašto muziejus įsikėlė į buvusį karmelitų vienuolyno pastatą Didžiojoje gatvėje. Restauruotose vienuolyno celėse ir patalpose įrengta 16 ekspozicijų salių, edukacinė klasė, fonduose saugoma daugiau nei 50 000 archeologijos, raštijos, istorijos, etnografijos, dailės, fotografijos, numizmatikos eksponatų.

Muziejaus ekspozicijos: 

„Czeslawas Miloszas – Kėdainių krašte gimęs genijus“ pasakoja apie turbūt patį garsiausią pasaulyje Kėdainių krašto gyventoją, kuris savo tapatybe tarsi jungia Lietuvą ir Lenkiją. Ši ekspozicija, pristatanti genialų poetą, rašytoją, Nobelio premijos laureatą bando sudominti muziejaus lankytoją, paskatinti jį pasidomėti plačiau, nuvykti į Cz. Miloszo gimtuosius Šetenius.

„Kėdainių ryšiai su pasauliu“ ašis – interaktyvus žemėlapis -stendas, kuriame lankytojai gali įvairiais pjūviais pamatyti, kokiais ryšiais ir su kuo Kėdainiai buvo susiję XVII–XVIII a.

„Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos miestas“ pagrindas – prieš porą metų sukurtas interaktyvus maketas „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“. Apie pagrindinius mieste buvusius objektus lankytojui pasakoja septyni personažai – to laikotarpio Kėdainių gyventojai. Lankytojas dabar turi galimybę ne tik girdėti, ką pasakoja personažai, bet ir matyti juos konkrečioje vietoje, kurios aplinka atkurta naudojant šiuolaikinius informacinių technologijų sprendimus – kompiuterinę 3D animaciją.

„Miesto savininkai“ interaktyvus kunigaikščių Radvilų geneologinis medis supažindina lankytojus su visomis Radvilų šeimos šakomis. Šioje interaktyvioje ekspozicijoje lankytojas susipažins ir su kitomis istorinėmis asmenybėmis, kurios valdė Kėdainių miestą bei darė jam įtaką.

Archeologijos ekspoziciją sudaro 2 salės: senosios archeologijos salėje eksponuojami akmens, žalvario, titnago, geležies amžių radiniai. Miesto archeologijos salėje eksponuojami senamiesčio kasinėjimų metu rasti keramikos dirbiniai: puodai, lėkštės, kokliai.

Didžiausioje ir erdviausioje muziejaus salėje įrengta virš 20 unikalių garsaus XIX a. II pusės – XX a. I pusės dievdirbio Vinco Svirskio barokinių koplytstulpių ir kryžių ekspozicija.

Muziejaus puošmena – XIX a. II pusės baldų komplektas, pagamintas anglų meistrų iš egzotiškų žvėrių ragų. 1900 m. šis baldų komplektas pasaulinėje Paryžiaus parodoje gavo aukso medalį. Baldus nupirko Apytalaukio dvaro savininkas grafas Henrikas Zabiela. Iki Antrojo pasaulinio karo jie buvo dvaro rūmų interjero puošmena.

 

Muziejaus fondai 

2021 m. pabaigoje Kėdainių krašto muziejaus fonduose buvo saugomi 55712 eksponatai. Kasmet muziejaus fondus papildo ne mažiau 100 naujų eksponatų. Eksponatus dažnai muziejui perduoda arba dovanoja pavieniai asmenys. Dalį eksponatų muziejus kasmet įsigyja pats.  

Visi muziejaus eksponatai yra suskirstyti į 2 grupes: pagrindinį ir pagalbinį fondus. Pagrindinis fondas dar smulkinamas į 6 grupes: istorijos  –  etnografijos, raštijos, fotografijos, archeologijos, numizmatikos ir dailės. Gausiausias yra fotografijos fondas, kurį sudaro virš 12 tūkst. eksponatų. Šiame fonde vertingiausia yra Henriko Grinevičiaus sukauptų nuotraukų kolekcija, kurioje įvairių laikotarpių originalios Kėdainių, jo apylinkių, gyventojų nuotraukos.

Istorijos – etnografijos fondą sudaro labai įvairūs eksponatai: pradedant buities rakandais, baigiant istoriniais eksponatais. Vertingiausia šiame fonde yra ragų baldų komplektas, Vinco Svirskio kryžių kolekcija, Šv. Jono Krikštytojo skulptūra ( XV a. pab.), kunigaikščių Radvilų sarkofagai.

Raštijos skyriuje saugomi įvairūs dokumentai, spaudos ir literatūros egzemplioriai. Šiame fonde vertingiausi yra XVII a. Radvilų laikotarpio originalūs dokumentai ir laiškai, Adomo Freitago knyga „Architektūra militaris“ (XVII a.)

Archeologijos fonduose saugoma nemažai vertingų eksponatų, rastų kasinėjant įvairius Kėdainių miesto bei apylinkių objektus. Vertingiausi šiame fonde yra kokliai su Radvilų ir kitų kilmingų šeimų herbais, reta antkaklė kūginiais galais (I a. II pusė – II a. vid.).

Numizmatikos fonduose gausu įvairių laikotarpių, įvairių nominalų, įvairių šalių monetų ir banknotų. Šiam fondui priklauso ir nemaža pašto ženklų, ženkliukų kolekcija. Vertingiausias numizmatikos fonde yra Graužų kaime rastas 17 a. monetų lobis bei Jono Jucevičiaus dovanota retų monetų kolekcija.

Dailės fonduose saugomi tiek profesionalių menininkų, tiek tautodailininkų darbai. Vertingiausia šiame fonde yra dailininkės, naiviojo meno atstovės Marytės Mastaitienės darbų kolekcija, dailininko profesionalo Aloyzo Stasiulevičiaus darbai.

Pagalbiniame fonde saugomi įvairios tematikos eksponatai, turintys mažesnę istorinę vertę, blogesnės fizinės būklės, neturintys sąsajų su Kėdainių kraštu.

Iki 2010 m. Kėdainių krašto muziejuje dar buvo Gamtos fondai, kuriuos sudarė drugelių kolekcija, paukščių ir žvėrių iškamšų kolekcija. Šioms kolekcijoms dėl natūralių sąlygų sunykus, gamtos fondas buvo panaikintas.

Kėdainių krašto muziejininkai nuolatos skaitmenina sukauptus eksponatus. Juos galite peržiūrėti   – Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

Muziejui priklauso 6 padaliniai:

Daugiakultūris centras

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje

Tradicinių amatų centras Arnetų name

 Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejus

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija

 

Lankstinukas apie muziejaus interaktyvias ekspozicijas:

Lankstinukas „Naujos ekspozicijos Kėdainių krašto muziejuje“

 

Bendraukime socialiniuose tinkluose:

gallery
Kėdainių krašto muziejus
Daugiau info
Virtualus turas


Virtualus turas
Daugiau info