muziejus1

Kedainių krašto muziejus

muziejus2

Daugiakultūris centras

muziejus3

Evangelikų reformatų bažnyčia

muziejus4

Tradicinių amatų centras

muziejus5

V. Ulevičiaus muziejus

muziejus6

1863 m. sukilimo muziejus Paberžėje

Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Naujienos
Informacija planuojantiems dalyvauti renginyje – muzikinis gatvės teatro spektaklis “Gekumen”
Jau šeštadienį, gegužės 15 d., 20 val. susitinkame prie Kėdainių krašto muziejaus gimtadienio šventėje – muzikiniame gatvės teatro spektaklyje “Gekumen”!
INFORMACIJA PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI:
Kėdainių krašto muziejus ir “Senųjų menų studija” visų planuojančių dalyvauti prašo BŪTI ATSAKINGAIS, KANTRIAIS IR SUPRATINGAIS, LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ!
Prie renginio pradžios vietos (Didžioji g. 19) bus vykdoma visų dalyvių registracija. Prašome atvykti ankščiau, nesudaryti eilės, laikytis saugaus atstumo registruojantis. Jei neturėsite priemonių, reikalingų duomenų užpildymui, mes jomis pasirūpinsime ir jas dezinfekuosime po kiekvieno užsiregistravusio.
Mes visais įmanomais būdais stengsimės užtikrinti mūsų visų saugumą – būsime pasirūpinę dezinfekcinėmis rankų priemonėmis registracijos bei renginio metu.
Renginio metu, išskyrus atlikėjus, visų maksimaliam sveikatos saugumui užtikrinti, prašome dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius. Jei neturėsite kaukių, mes jomis, pagal galimybes, aprūpinsime. Kaukių gali nedėvėti tik tie asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Kadangi būsime lauke, prašome būriuotis ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis ir laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metro atstumo, vienas nuo kito ar nuo kitų asmenų grupių.
Jeigu jaučiatės prastai, įžvelgiate viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymius (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į renginio vietą prašome nevykti.
Renginio metu nevartokite maisto ir gėrimų.
Visą informaciją apie renginį galite rasti mūsų šioje muziejaus Facebook paskyroje, muziejaus interneto svetainėje www.kedainiumuziejus.lt arba renginio nuorodoje Muzikinis gatvės teatro spektaklis “Gekumen”
Būkime sveiki, laikykimės visų saugumo reikalavimų, būkime supratingi ir kantrūs vieni kitiems.
Viso renginio metu bus filmuojama bei fotografuojama. Vaizdai bus naudojami socialiniuose tinkluose bei interneto svetainėse.
Skaityti toliau
Daugiau info
Parodos / Renginiai
gegužės, 2021
PrATKPnŠS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2021 17 gegužės 14:00-2021 18 birželio 11:00
Tradicinių amatų meistrų Eriko ir Genutės Hincų keramikos parodos atidarymas
Genutė Hincienė gimusi Kėdainių r., Pagirių k. Baigusi Pagirių vidurinę mokyklą. Studijavo Kauno A. Sniečkaus politechnikos institute kur įsigijo pramonės ir civilinės statybos specialybę. Nuo 1987 m. pradėjo domėtis keramika. 2001 m. gavo tautodailininko pažymėjimą Panevėžyje. Šiuo metu priklauso Vilniaus tautodailės sąjungos skyriui. Nuo 2018 m. atestuota tautinio paveldo sertifikatu ir tradicinio amato meistre.
Erikas Hincas gimė Šiaulių mieste. Vidurinę baigė Radviliškyje, vėliau mokėsi Panevėžio profesinėje prekybos ir kulinarijos mokykloje. Nuo 1985m. susidomėjo keramika. 1994 m. įstojo į tautodailininkų sąjungą, priklauso Vilniaus skyriui. Nuo 2016 m. turi tautinio paveldo sertifikatą, 2018 m. atestuotas tradicinio amato meistru.
Hincai daug metų dalyvauja parodose ir mugėse Lietuvoje bei užsienyje, veda edukacinius užsiėmimus.
Paroda vyks iki birželio 18 d.
Skaityti toliau
Visi renginiai
Virtualus turas


Virtualus turas
Daugiau info
Apie muziejų

1922 m. įkurtas Kėdainių krašto muziejus yra vienas seniausių Lietuvoje. Jo įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo Kėdainių apskrities valdybos pirmininkas Vladas Rybelis, jis padovanojo muziejui apie 1000 savo surinktų senienų. Muziejus įsikūrė trijose nedidelėse dabartinės M. Daukšos viešosios bibliotekos pirmo aukšto patalpose. Ekspoziciją sudarė penkios vitrinos, trys spintos ir nedidelė lentyna, kuriose buvo eksponuojami archeologiniai radiniai, etnografinės senienos, numizmatika. Muziejų išlaikė tame pačiame pastate veikusi Kėdainių apskrities valdyba.

Nuo įkūrimo muziejui trūko patalpų. 1931 m. apskrities valdybos komisijos rašte skelbiama, kad…muziejus sutalpintas viename kambaryje taip, kad eksponatai veik visi sudėti krūvoje, o lankytojams, ypač didesniame skaičiuje, visai nėra kur apsisukti. Reikia kiek galima muziejų praplėsti. Kitos tų pačių metų komisijos išvadose teigiama, kad…skaitykla ir muziejus įrengti labai gražiai, šviesu ir švaru, baldai geri ir gerame stovy.

Muziejų Kėdainių apskrities savivaldybei išlaikyti buvo sunku. 1937 m. pradžioje savo žinion jį perėmė Kraštotyros draugija, kurios valdybą sudarė V. Rybelis, A. Tylenis, S. Sužiedėlis, Z. Ruseckas, S. Tijūnaitis. Draugija rinko ir tvarkė eksponatus, saugojo nuo sunykimo apylinkių ir miesto istorinius paminklus. 1939 m. muziejuje buvo sukaupta apie 1800 eksponatų, vedėju dirbo G. Bobelis.

Per nacių okupaciją 1941–1944 m. muziejus buvo išgrobstytas, padaryta žala siekė 563200 rublių. Dalį eksponatų išgelbėjo muziejaus vedėjas G. Bobelis.

Po Antrojo pasaulinio karo muziejus glaudėsi vienoje grūdų paruošų punkto patalpoje Radvilų gatvėje. Vėliau jis buvo perkeltas į dabartinį Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos pastatą (dabar J. Basanavičiaus g. 43). Sovietmečiu muziejus tapo komunizmo ideologijos skleidėju: eksponatai rodė komunizmo statybos užmojus ir socialistinio gyvenimo privalumą, buvo organizuojamos ekskursijos kolūkiečiams, darbininkams ir moksleiviams, vedamos istorijos pamokos, rengiami susitikimai su karo veteranais.

Atgimimo laikotarpio, 1989–1991 m., ekspozicijų nuotraukos ir daiktai rodė tarpukario Lietuvą, prieškario ir pokario tremtį bei rezistenciją. 1991 m. Kėdainių kraštotyros muziejus, apjungus M. Katkaus memorialinį muziejų Ažytėnuose, J. Paukštelio memorialinį muziejų, Rotušės dailės galeriją, koncertų salę evangelikų liuteronų bažnyčioje, buvo pertvarkytas į Krašto muziejų.

2000 m. krašto muziejus įsikėlė į buvusį karmelitų vienuolyno pastatą Didžiojoje gatvėje. Restauruotose vienuolyno celėse ir patalpose įrengta 16 ekspozicijų salių, edukacinė klasė, fonduose saugoma daugiau nei 30 000 archeologijos, raštijos, istorijos, etnografijos, dailės, fotografijos, numizmatikos eksponatų. Archeologijos ekspozicija išdėstyta dviejose salėse, jose eksponuojami akmens, žalvario, geležies amžių radiniai, Žalgirio mūšio diorama ir XIV–XV a. ginklai. Kitose salėse eksponuojami unikalūs dokumentai: 1590 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos privilegija, suteikianti Kėdainiams Magdeburgo teises; 1650 m. kunigaikščio Jonušo Radvilos privilegija evangelikų liuteronų bažnyčiai; 1652 m. kvietimas vokiečių pirkliams ir amatininkams atvykti į Kėdainius. Senosios medžio skulptūros salėje eksponuojama XV a. pabaigos šv. Jono Krikštytojo skulptūra, dievdirbio Mato Gurskio skulptūros ir kryžiai. Didžiausioje ir erdviausioje salėje įrengta 15 unikalių garsaus XIX a. II pusės – XX a. I pusės dievdirbio Vinco Svirskio barokinių koplytstulpių ir kryžių ekspozicija. Muziejaus puošmena – XIX a. II pusės baldų komplektas, pagamintas anglų meistrų iš egzotiškų žvėrių ragų. 1900 m. šis baldų komplektas pasaulinėje Paryžiaus parodoje gavo aukso medalį. Baldus nupirko Apytalaukio dvaro savininkas grafas Henrikas Zabiela. Iki Antrojo pasaulinio karo jie buvo dvaro rūmų interjero puošmena.

Muziejus turi 5 skyrius – Daugiakultūrį centrą, kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, tradicinių amatų centrą Arnetų name, V Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejų Kėdainiuose ir 1863 m. sukilimo muziejų Paberžėje.

gallery
Kėdainių krašto muziejus
Daugiau info