header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Kainos

 Kėdainių krašto muziejaus ir jo padalinių teikiamų paslaugų kainos nuo 2024 m. sausio 1 d. :

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS:

Lankytojo bilietas – 3,00 Eur/asm.
50 procentų nuolaida taikoma:
1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas.
2. Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
3. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams.
4. Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų).
5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams.
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
7. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

Nemokamai nuolatines ekspozicijas ir parodas lanko:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai.
2. Našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai.
3. Asmenys su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
4. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
5. Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai.
6. Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. trečiadieniais Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai.
7. Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, Kėdainių miesto šventės, Europos muziejų nakties, Tarptautinės turizmo dienos metu.

Edukaciniai užsiėmimai:
Edukacinis užsiėmimas – 3,00 Eur/asm.
Edukacinis užsiėmimas-ekskursija – 4,00 Eur/asm.

Gidų paslaugos:
po Kėdainių senamiestį ir Kėdainių rajoną (grupei iki 30 asmenų) – 30,00 Eur/val.

DAUGIAKULTŪRIS CENTRAS:

Lankytojo bilietas – 3,00 Eur/asm.
50 procentų nuolaida taikoma:
1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas.
2. Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
3. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams.
4. Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų).
5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams.
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
7. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

Nemokamai nuolatines ekspozicijas ir parodas lanko:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai.
2. Našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai.
3. Asmenys su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
4. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
5. Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai.
6. Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. trečiadieniais Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai.
7. Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, Kėdainių miesto šventės, Europos muziejų nakties, Tarptautinės turizmo dienos metu.

Edukaciniai užsiėmimai:

Edukacinis užsiėmimas – 3,00 Eur/asm.
Edukacinis užsiėmimas-ekskursija – 4,00 Eur/asm.

Gidų paslaugos:
po Kėdainių senamiestį ir Kėdainių rajoną (grupei iki 30 asmenų) – 30,00 Eur/val.

Patalpų nuoma:

Salės nuoma:
1. privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 50,00 Eur/1 val.;
2. viešiesiems juridiniams asmenims – 30,00 Eur/1 val.
3. Atleidžiami nuo patalpų nuomos mokesčio fiziniai ir viešieji juridiniai asmenys, deklaravę gyvenamą vietą, registruoti ir veiklą vykdantys Kėdainių rajono savivaldybėje, organizuojantys viešus nemokamus kultūros renginius.

KĖDAINIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA IR KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ MAUZOLIEJUS:

Lankytojo bilietas – 3,00 Eur/asm.
50 procentų nuolaida taikoma:
1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas.
2. Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
3. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams.
4. Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų).
5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams.
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
7. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

Nemokamai nuolatines ekspozicijas ir parodas lanko:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai.
2. Našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai.
3. Asmenys su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
4. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
5. Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai.
6. Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. trečiadieniais Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai.
7. Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, Kėdainių miesto šventės, Europos muziejų nakties, Tarptautinės turizmo dienos metu.

1863 METŲ SUKILIMO MUZIEJUS PABERŽĖJE:

Lankytojo bilietas – 2,00 Eur/asm.
50 procentų nuolaida taikoma:
1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas.
2. Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.
3. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams.
4. Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų).
5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams.
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
7. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

Nemokamai nuolatines ekspozicijas ir parodas lanko:
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai.
2. Našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai.
3. Asmenys su negalia ir juos lydintys asmeniniai asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
4. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
5. Lietuvos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai.
6. Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. trečiadieniais Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai.
7. Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį, Kėdainių miesto šventės, Europos muziejų nakties, Tarptautinės turizmo dienos metu.

Edukaciniai užsiėmimai:
Edukacinis užsiėmimas – 3,00 Eur/asm.
Edukacinis užsiėmimas-ekskursija – 4,00 Eur/asm.

TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS ARNETŲ NAME:

Nuolatinių ekspozicijų ir parodų lankymas NEMOKAMAS.

Edukaciniai užsiėmimai:
1. tautinės juostos ir karpinių amatų mokymas suaugusiesiems – 3,00 Eur/asm.;
2. tautinės juostos ir karpinių amatų mokymas ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 2,00 Eur/asm.;
3. pynimo iš vytelių, medžio drožybos, vėlimo, tekstilės, margučių marginimo vašku mokymas suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm.;
4. pynimo iš vytelių, medžio drožybos, vėlimo, tekstilės, margučių marginimo vašku mokymas ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.;
5. keramikos mokymas (lipdymas, glazūravimas) suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm.;
6. keramikos mokymas (lipdymas, glazūravimas) ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.;
7. keramikos išdegimas – 2 Eur/asm.

JANINOS MONKUTĖS – MARKS MUZIEJUS – GALERIJA:

Nuolatinių ekspozicijų ir parodų lankymas NEMOKAMAS.

Edukaciniai užsiėmimai:
Meno edukacinis užsiėmimas – 6,00 Eur/asm.

Patalpų nuoma:
I aukšto patalpų nuoma:
1. privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 50,00 Eur/1 val.;
2. viešiesiems juridiniams asmenims – 30,00 Eur/1 val.
3. Atleidžiami nuo patalpų nuomos mokesčio fiziniai ir viešieji juridiniai asmenys, deklaravę gyvenamą vietą, registruoti ir veiklą vykdantys Kėdainių rajono savivaldybėje, organizuojantys viešus nemokamus kultūros renginius.

VYTAUTO ULEVIČIAUS MEDŽIO SKULPTŪRŲ MUZIEJUS:

Nuolatinių ekspozicijų ir parodų lankymas NEMOKAMAS.

 

ATSISKAITYMAS:

Muziejuje ir jo padaliniuose atsiskaityti galima TIK GRYNAISIAIS PINIGAIS. 

 

FOTOGRAFAVIMAS:

Lankytojams ekspozicijose ir parodose leidžiama fotografuoti , jeigu šios fotografijos nebus reprodukuojamos ir publikuojamos. Muziejaus administracija pasilieka teisę drausti fotografuoti ir filmuoti tam tikrose ekspozicijų salėse arba laikinose parodose. Lankytojas yra atsakingas už autorių teisių pažeidimus.