header-img
Sitemap
Version for the disabled
1991 m. sausio 13 d. Virtuali paroda

1991 m. sausio -13 oji

1991 m. sausio 13-osios naktį budėjo visa Lietuva. Ši naktis kiekvieno širdyje pažymėta Gedulu dėl žuvusiųjų ir Viltimi, kad jų gyvybės kaina suteikė mums Laisvę. Užaugo nauja karta, kuri gal ir neatsimena paskutinių Eglės Bučelytės žodžių: “Jie ateina, jie jau čia…” ir užtemusių televizijos ekranų, bet ši karta jau gyvena laisvoje Lietuvoje.

Tą naktį prieš tūkstančius beginklių žmonių buvo pasitelkta kovinės mašinos, šarvuočiai ir tankai, Pskovo desantinė divizija ir specialiojo KGB dalinio “Alfa” kariai. 14 žuvusiųjų, šimtai sužeistųjų, bet didžiulė rimtis ir susikaupimas, vienybė ir savitarpio pagalba, tikėjimas ir viltis neleido palūžti.

 Į  Vilnių ir Sitkūnus  važiavo dešimtys autobusų iš Kėdainių, paprasti žmonės, mokyklų moksleiviai, 27 policininkų būrys. Tegul  apie tragiškus įvykius pasakoja patys liudininkai.

Sausio 13-osios įvykiai gyvi vaikų piešiniuose, nuotraukose, archyviniuose kadruose, istorijos vadovėliuose, viktorinose, žmonių širdyse.  Atmintis gyva, nes liudija – kiekvienas uždekime atminimo žvakelę ankstų sausio 13 –osios rytą.