header-img
Sitemap
Version for the disabled
3 cities: 3 perspectives

Project Lithuania-Poland history from the perspective of the three cities

Punsk, Pagėgiai, Kėdainiai have been closely related by historical, cultural and economic ties and have been strongly affected by Polish culture when Kėdainiai was ruled by the dukes having demesne in the Punsk as well. While East Prussia has strongly influenced Kėdainiai and Punsk through the economic trades. These close historical links between the cities are little known and not fully reflected in the exhibitions and educational activities of museums. Due to peripherality the mentioned cities have not received eligible investments to the development of the cultural heritage and because of the scarcity of cooperation between cultural and academic representatives they lack of common cultural events. The main objective of the project is to intensify the cross boarder cooperation of the mentioned municipalities in promoting common cultural heritage with the aim to increase number of local and foreign tourists in LT-PL border territory. Implementation of the project activities will allow the cities as well as whole LT-PL region to better use cultural heritage, create new tourist destination, thus attract more tourists to the region. The aim will be achieved by establishing sustainable relationship in the area of cultural development and exchange; promoting common history and ties; holding thematic educational events; creating unified virtual tour to increase the attractiveness to the visitors; adapting museums to the needs of the tourists, especially elderly and disabled people.

About project – https://www.kedainiumuziejus.lt/en/3-miestai-3-perspektyvos/kedainiu-muziejuje-bus-irengtos-keturios-naujos-modernios-ekspozicijos/

Naujos ekspozicijos Kėdainių krašto istoriją atskleis moderniai

Užvėrus duris lankytojams karantino metu, Kėdainių krašto muziejuje darbai nesustojo: čia įrengiamos keturios naujos ekspozicijos, šiuolaikiškai atskleidžiančios turtingą miesto istoriją, supažindinančios su iškiliomis Kėdainių krašto asmenybėmis. Tokią galimybę muziejui suteikė dalyvavimas Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“, kuriame Kėdainių krašto muziejus dalyvauja partnerio teisėmis kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija).

Muziejaus erdvės keičiasi

„Tai džiugūs dalykai, kurie mūsų muziejuje vyksta labai retai. Šio projekto metu mes įrengiame keturias naujas ir interaktyvias multimedijos ekspozicijas, kurios bus išdėstytos trijose salėse, – pasakoja Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis. – Pirmoji ekspozicija „Czeslawas Miloszas – Kėdainių krašte gimęs genijus“ pasakoja apie turbūt patį garsiausią pasaulyje Kėdainių krašto gyventoją, kuris savo tapatybe tarsi jungia Lietuvą ir Lenkiją. Todėl natūralu, kad muziejuje atsiras ši nedidelė ekspozicija, pristatanti šį genialų poetą, rašytoją, Nobelio premijos laureatą ir bandanti sudominti muziejaus lankytoją, paskatinti jį pasidomėti plačiau, nuvykti į jo gimtuosius Šetenius.“

Apie istoriją – moderniai

Baigiama įrengti antroji ekspozicija „Kėdainių ryšiai su pasauliu“, kurios ašis – interaktyvus žemėlapis-stendas, kuriame lankytojai galės įvairiais pjūviai pamatyti, kokiais ryšiais ir su kuo Kėdainiai buvo susiję XVII–XVIII a., Abiejų Tautų Respublikos laikais. Ekspozicijoje įdomiai pateikiami to laikotarpio eksponatai, pavyzdžiui, monetos, supažindinama su vytinių – prekybinių laivų – ypatumais, tačiau dėmesys skiriamas ne tik prekybiniams ryšiams. „Mūsų miestas buvo susaistytas įvairiais ryšiais – administraciniais, konfesiniais, švietimo, prekybiniais ir kitokiais – tiek su artimiausia aplinka (Josvainiais, Šėta, Raseiniais, Ukmerge, Vilniumi, Kaunu), tiek su tolimesne – Ryga, Karaliaučiumi, Dancigu, Londonu, Nyderlandų miestais. Judėjo prekės, knygos, studentai, kunigai, administracijų pareigūnai. Kaip ir su kuo Kėdainiai buvo susiję, bus galima pamatyti šioje interaktyvioje ekspozicijoje“, – pasakojo R. Žirgulis.

Papildytas maketas

Trečioji ekspozicija vadinasi „Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos miestas“. Šios ekspozicijos pagrindas bus prieš porą metų muziejaus sukurtas interaktyvus maketas „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“. Apie pagrindinius mieste buvusius objektus pasakoja septyni personažai – to laikotarpio Kėdainių gyventojai. Dabar ne tik galėsime girdėti, ką pasakoja šie personažai, bet ir matysime juos konkrečioje vietoje, o aplinka atkurta naudojant šiuolaikinius informacinių technologijų sprendimus – kompiuterinę 3D animaciją.

Ne vien Radvilų miestas

Ketvirtoji ekspozicija pasakos apie Kėdainių miesto savininkus. „Pradžioje norėjome ekspoziciją pavadinti „Kėdainių miesto savininkai Radvilos“, tačiau, kadangi šias ekspozicijas rengiame bendradarbiaudami su geriausiais Radvilų ir Kėdainių istorijos tyrinėtojais profesoriais Deimantu Karveliu ir Aivu bei Raimonda Ragauskais, supratome, kad tai būtų netikslu, – sakė muziejaus direktorius. – Nes Kėdainius nuo XV a. vid. iki XIX a. pr. valdė ir Kiškos, Sulzbachai, Sapiegos, Ostrogiškiai. Tad šioje ekspozicijoje bus pristatytas kiekvienas žmogus, kuris buvo formaliu arba nominaliu Kėdainių savininku.“

Reikėjo šiuolaikinės ekspozicijos

Įgyvendinti naujų Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijų viziją pasitelkti specialistai. Interaktyvią multimedijinę dalį kuria UAB „MultimediaMark“, bendrą ekspozicijų apipavidalinimą atlieka UAB „Ekspozicijų sistemos“, o jas suprojektavo šioje srityje besispecializuojanti dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė. Projekto vadovas Vilius Lunevičius neslepia susižavėjimo turtinga Kėdainių praeitimi ir sako, kad mūsų miestui šiuolaikinės ekspozicijos seniai reikėjo:

„Ta istorija tokia plati, kad čia taip paprastai ji netelpa, ją būtų galima tris – keturis kartus didesniame plote išeksponuoti. Mūsų uždavinys buvo būtent atskleisti lobius, kurie yra Kėdainiuose, ir padaryti tai šiuolaikiniu būdu. Šiuolaikinis būdas – tai estetinių, interaktyvių priemonių derinimas kartu išlaikant muziejaus stiprybę, tai yra, pasakojimą per eksponatus. Šiam laikmečiui būdingos netikros naujienos, kurios sklinda socialiniuose tinkluose ir kurioms pagrįsti dažnai neprašoma jokių įrodymų. Muziejus šiame kontekste yra savotiška sala tikrų dalykų, nesuklastotos istorijos.“

Pritrauks lankytojus

Pasak V. Lunevičiaus, tam, kad ekspozicija būtų pagauli, sudomintų žmones, reikia atskleisti tų eksponatų kontekstą. Kitaip sakant, muziejuje saugomas eksponatas pats kaip daiktas nebus lankytojui įdomus, jei nebus atskleista jo mikroistorija. „Kiekvienas šeimoje turime kokią nors relikviją, kuri brangi ne dėl jos materialinės vertės, bet dėl to, kad ji turi savo istoriją. Muziejuje eksponatai turi istorijas apie platesnį ratą – apie miestą, bendruomenę, kažkokius įvykius. Tai dabar ir darome, montuodami eksponatus, panaudodami inovatyvius informacinių technologijų ir daugialypės terpės sprendimus“, – pasakojo V. Lunevičius.

Šie šiuolaikiški sprendimai, pritaikant muziejus ir jų ekspozicijas įvairių amžiaus ir socialinių grupių turistų poreikiams, skirti platesnei lankytojų auditorijai pritraukti.

Po karantino

Apžiūrėti ir įvertinti naujų ekspozicijų muziejus lankytojus pakvies iš karto po karantino. O tuo tarpu visus, kurie domisi šiuo projektu ir naujų ekspozicijų koncepcija, Kėdainių krašto muziejus kviečia pasižiūrėti nuotolinės konferencijos įrašą – https://bit.ly/2WJ1iTH

Projektas „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Ekspozicijų įrengimui skirta virš 100 tūkst. eurų.

Kuo susiję trys miestai?

Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis tikisi, kad įgyvendintas projektas padės trims miestams, o taip pat ir visam Lietuvos-Lenkijos regionui geriau saugoti ir vystyti kultūros paveldą, kurti naujas turistams įdomias vietas, išsaugoti gyvą istorijos bendrumą. Tuo tikslu vykdomos ir kitos veiklos: bendri kultūriniai renginiai, mokymai.

Punskas, Pagėgiai ir Kėdainiai yra artimai susiję istoriniais, kultūriniais ir ekonominiais saitais. Kėdainius valdę kunigaikščiai Radvilos, turėjo valdų ir Palenkėje, kur įsikūręs Punskas. Pagėgiai priklausė Rytų Prūsijai, ekonominiais ir konfesiniais ryšiais bei knygnešyste stipriai veikusiai Kėdainius ir Punską. Šie stiprūs istoriniai ryšiai tarp miestų yra mažai žinomi ir menkai atskleisti muziejų ekspozicijose ir jų kultūrinėje veikloje. Dėl savo periferiškumo nepakankamai finansuojamas ir vystomas minėtų miestų kultūrinis paveldas, per menkai bendradarbiaujama tarp kultūros ir mokslo įstaigų abipus sienos, nevyksta bendri kultūriniai renginiai.

Tad pagrindinis šio projekto tikslas yra padidinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių ir kultūrinių institucijų bendradarbiavimą abipus sienos, skatinant bendro kultūros paveldo puoselėjimą, vystymą ir domėjimąsi juo, siekiant pritraukti daugiau turistų iš Lietuvos ir Lenkijos, o taip pat išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms.

 

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg  #LietuvaPolska #EU

Read more
Projekto „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ nuotolinė konferencija

2020 m. gruodžio 22 d. 10 val. kviečiame dalyvauti Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekto „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ Nr. LT-PL-3R-254 nuotolinėje konferencijoje. Jos metu bus pristatytos projekto partnerių iš Pagėgių savivaldybės, Punsko valsčiaus (Lenkija) ir Kėdainių krašto muziejaus veiklos.

  • 10:00 – 10:30 Pagėgių savivaldybės administracijos įvykdytų veiklų pristatymas;
  • 11:00 – 11:30 Punsko valsčiaus (Lenkija) įvykdytų veiklų pristatymas;
  • 11:30 – 12:00 Kėdainių krašto muziejaus įvykdytų veiklų pristatymas ;
  • 12:00 – 12:30 Baigiamoji diskusija ir projekto veiklų apibendrinimas.

Prisijungimo prie nuotolinės konferencijos duomenys:

https://us02web.zoom.us/j/87370543274?pwd=MVV0bTEybVBEenFwZWdWZGtLRCtpdz09

Meeting ID: 873 7054 3274

Passcode: 508504

 

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
Kėdainiai Regional Museum receives four new modern expositions

This year Kėdainiai Regional Museum continues with expansion of exposition, complementing it with new technologies. This year, Kėdainiai Regional Museum receives even four new parts of the interactive exposition. Installation of the new expositions is being implemented by Kėdainiai Regional Museum, Pagėgiai district municipality and Punsk district municipality (Poland) participating in the European Union (EU) project ‘Lithuania-Poland history from the perspective of the three cities’.

Participants

‘Punsk, Pagėgiai and Kėdainiai have close historical, cultural and economical links. The Dukes Radziwills, owners of Kėdainiai, also owned possessions in Podlachia and Punsk.

Pagėgiai belonged to East Prussia. This town had a significant impact on Kėdainiai and Punsk by economical, confessional links and booklegging. However, these strong historical links between towns are little known and little revealed in museums expositions and their cultural activity.

Due to peripherality underfunded and poorly developed cultural heritage of these towns, a lack of cross-border cooperation between cultural and educational establishments, no common cultural events. Therefore, the main purpose of this project is to increase cooperation between Punsk, Pagėgiai, Kėdainiai municipalities and their cultural establishments for common cultural heritage promotion, development and interest in order to attract more tourists from Lithuania and Poland and to preserve cultural heritage for the future generations.

The implemented project will be useful for the three towns as well as for the whole Lithuania-Poland region to better protect and develop cultural heritage, create new tourist attractions and preserve live historical belonging’, maintains Rimantas Žirgulis, director of Kėdainiai Regional Museum.

Unique exposition

Last year, an interactive and unprecedented in Lithuania exposition, funded by the district’s municipality, was created.

‘Last year Kėdainiai Regional Museum presented a new project ‘Kėdainiai gold century in the 17th townspeople tales’. The exposition is an interactive model of Kėdainiai town.

Exactly during this period, Kėdainiai town was a strong cultural, art and commercial centre, where different religious confessions and nations lived together.

This interactive model shows Kėdainiai old-town with the 17th century buildings, streets network, typical layout and landscape.

The model is not silent. Seven characters, residents of that period Kėdainiai, speak about former town’s landmarks. Their tales are not legends or fictitious. The stories based on real historical documents were prepared by the best researches of the old Kėdainiai history: professors Raimonda and Aivas Ragauskai and Deimantas Karvelis. So, all facts, events and opinions expressed by these characters, are real and authentic.

The model presents tales about the 17th century Kėdainiai town, told by a Lithuanian Evangelical Reformed, a Gymnasium student, a German Lutheran, a Scottish merchant, a Jewish trader, a Catholic woman and a greyhound Karūna. This year, the model will be expanded and supplemented with some add-ons based on computer technologies’, says R. Žirgulis.

More innovation

This year Kėdainiai Regional Museum apart already mentioned supplement of the model is going to expand its exposition by more three new expositions based on modern computer technologies.

‘The interactive model of Kėdainiai town will be supplemented with animated historical cartoons. Using monitors standing by the model, visitors will be able to watch some different environments of Kėdainiai in the 17th century. Animated characters in the cartoons will tell their stories.

Also, till the end of this year, we are going to install some more interactive expositions. One of them will be dedicated to Czeslaw Milosz, another one will reveal Kėdainiai links with the world, and exposition dedicated to the Dukes Radziwills. The total cost of these expositions is approximately 100 thousand Euros’, – says R. Žirgulis.

The museologist notes that modern technologies significantly help small regional museums attract more visitors.

‘Museums that have rich expositions consisting of authentic historical exhibits, for example Louvre or Versailles, have less interactive solutions and that is understandable, because they have something to show. Innovative, interactive expositions mostly help museums, that don’t have a lot of survived exhibits, but can tell interesting stories. That is where the modern technologies come into play. Currently used innovative technologies help in revealing not only historical past, but also various complex subjects, for instance, various social processes’, – says R. Žirgulis.

All we know

The interviewee, speaking about creation of new expositions, notes that despite the rich Kėdainiai history, the Museum exhibits number is small.

‘Sources tell much about Kėdainiai town history, however really not about everything and many things remain unknown to us. Therefore, if we don’t know something, it means we improvise in the context of existing knowledge. We, really, 100 % don’t know how Kėdainiai looked like, for example, in the 17th century. Moreover, we even don’t know how some places of the town looked like during the interwar or the post-war period. We don’t have images, that show the whole town. However, we want so much to give people information about the town’s history and this is a significant challenge.

Our museum is not big and the exhibits number is small. That’s why we are trying to make our museum attractive using other ways. As Kėdainiai was the Protestant town, perhaps it resulted that there were less various things and luxury. People didn’t take care much about material things, but were more focussed on spiritual matters and business. Besides, fires, wars, battles, uprisings and the Soviet period also contributed to a destruction, stealing and bringing away of many things. For the same reasons, in Kėdainiai there are few real indigenous (locals) residents. The mere destruction of the Kėdainiai Jewish community, the town lost a one third of population of that time. Therefore, at we present time, we have what we have. So, because a number of material exhibits is small, we, using the modern technologies, are trying to revive our museum as it was outdated both physically and morally’, – maintains R. Žirgulis.

Is revived

The museum director notes that museum currently comes to life and attracts more and more visitors.

‘We see that the museum currently comes to life and we have more and more visitors. Many visitors are being attracted by cultural events in the Multicultural Centre and the Reformed church. However, there are more and more visitors that come to the museum. The Evangelical Reformed church is being visited perhaps by each Kėdainiai tourist as it is unique and interesting building. Also, many visitors come to the church to visit the Radziwills mausoleum, as it is one of the two survived mausoleums of the noble families in Lithuania. The museum itself was less popular, because, let me be honest, there were almost nothing to see, except the exclusive set of furniture made of horns and crosses by V. Svirskis. It is always more interesting to walk through the town, drink coffee, enjoy leisure time and environment.

However, now I can say that the museum became more attractive. People can spend more their leisure time, because it became more interesting due to the modern expositions.

The increase of a number of visitors is perhaps also caused by changes in leisure time habits and more popular internal tourism. Now, people have more possibilities and wished to get in a car, visit some Lithuanian town and have fun there. The tendencies are really promising. Therefore, we a re trying to make our museum more attractive for visitors. In 2022, we celebrate the 100 anniversary of Kėdainiai Regional Museum and by the time of celebrating it would be very good if our museum would be interesting, attractive and relevant. So, let it be said of us, the museum is really worth a visit’, summarizes R. Žirgulis.

Read more
Projekto „Lietuvos -Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ dalyvių išvyka į Lenkijos muziejus

Spalio pradžioje projekto Lietuvos -Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ dalyviai svečiavosi Lenkijos muziejuose Varšuvoje bei Gdanske.

Išvykos metu aplankytas POLIN  (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) muziejus Varšuvoje.  Tai Lenkijos žydų istorijos muziejus. Muziejaus pavadinimas jidiš ir hebrajų kalba reiškia „Lenkija”. 2016 metais muziejui buvo skirtas prestižinis apdovanojimas – muziejus buvo išrinktas Europos 2016 metų muziejumi (European Museum of the Year Award 2016). Nuolatinėje parodoje, naujausių technologijų dėka, galima keliauti laiku ir pamatyti, kaip atrodė beveik 1000 metų trukusi Lenkijos žydų istorija – nuo momento, kai žydai atvyko į dabartinės Lenkijos teritoriją iki dabartinių laikų, kurie paženklinti siaubinga žydų drama II pasaulinio karo metais.

Aplankytas ir Antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanske (lenk. Muzeum II Wojny Światowej). Multimedijos sprendimų gausa – ne vienintelis šio muziejaus išskirtinumas. Jame tūkstančiai asmeniškų daiktų ir istorijų. Didžiąją dalį muziejaus ekspozicijose naudojamų daiktų padovanojo įvairių tautybių žmonės. Dabar muziejuje lankytojai gali išvysti 2 000 asmeniškų daiktų (archyvuose saugomi – 30 000). Ekspozicijose nė vieno daikto nėra atsitiktinio.

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg  #LietuvaPolska #EU

Read more
Tęsiamas ekspozicijų atnaujinimas

Kėdainių krašto muziejus šiemet ir toliau tęsia ekspozicijų atnaujinimą, papildydamas jas šiuolaikinėmis technologijomis.  Jau šių metų rudenį analogų neturintį interaktyvų Kėdainių maketą „ Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“ papildys  3D animacija. Muziejaus lankytojai galės ne tik išgirsti 7 personažų pasakojimus apie XVII a. miesto gyvenimą, bet ir turės galimybę ekranuose matyti atkurtą to  miesto aplinką.

Kuriant naują interaktyvią ekspoziciją bendradarbiauja archeologai, istorikai bei skaitmeninės komunikacijos srityje dirbanti įmonė „Multimediamark“.

Ekspozicijų atnaujinimas ir plėtra įgyvendinama Kėdainių krašto muziejui kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) vykdant Europos sąjungos  Interreg V-A Lietuva-Lenkija programos projektą „Lietuvos – Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ (projekto numeris LT-PL-3R-254).

Animacijos nuoroda – https://youtu.be/sUO_1XdnvpY

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
Projekto susitikimas Punske

Kėdainių krašto muziejus birželio 18 d. lankėsi Punske (Lenkija) ir turėjo susitikimą su projekto “Lietuvos -Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos” partneriais.
Susitikimo metu aptartos įvykdytos veiklos ir suplanuotos ateinančios.

Įgyvendinamas projektas padeda trims miestams, o taip pat ir visam Lietuvos-Lenkijos regionui, geriau saugoti ir vystyti kultūros paveldą, kurti naujas turistams įdomias vietas, išsaugoti gyvą istorijos bendrumą.

Punskas jau pradėjo senosios klebonijos rekonstrukciją. Punsko senoji klebonija yra svarbus šio krašto architektūros paminklas. Nuo 1995 m. čia įsikūręs muziejus.

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
Projekto “Lietuvos – Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos” kūrybinių dirbtuvių paroda “Mažosios Lietuvos istorijos ženklai”

Kėdainių dailės mokykloje eksponuojama projekto Nr. LT – PL – 3R – 254 „Lietuvos – Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“  dalinai finansuojamas Europos Regioninės Plėtros fondo lėšomis kūrybinių dirbtuvių, vykusių 19 – 08 – 2019 Pagėgiuose, DARBŲ PARODA „Mažosios Lietuvos istorijos ženklai“

Projekto partneriai:

Vedantysis partneris – Pagėgių savivaldybės administracija

Partneris Nr. 2 – Punsko valsčius

Partneris Nr. 3 – Kėdainių krašto muziejus

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
PROJEKTO „LIETUVOS-LENKIJOS ISTORIJA IŠ TRIJŲ MIESTŲ PERSPEKTYVOS“ SUSITIKIMAS

Kėdainių krašto muziejus kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) partnerio teisėmis dalyvauja Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ .

2019 m. gruodžio 20 d. projekto dalyviai susitiko Plinkaigalyje.

Dalyvių susitikimas buvo šventinis renginys, kurio metu dalyviai susipažino su Kėdainių krašto kulinariniu paveldu, o Tradicinių amatų centro Arnetų name  vadovė Regina Lukminienė kvietė dainuoti lietuvių liaudies dainas, kurios skirtos šventiniam laikotarpiui. 

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
Projekto „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ susitikimas Kėdainiuose

Kėdainių krašto muziejus kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) partnerio teisėmis dalyvauja Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ .

2019 m. lapkričio 20-21 dienomis Kėdainiuose projekto svečiai iš Pagėgių ir Punsko.

Pirmąją projekto dieną svečiai lankėsi Kėdainių krašto muziejuje, Tradicinių amatų centre Arnetų name bei Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre. Kėdainių krašto muziejaus padaliniuose projekto dalyviai susipažino su muziejuje ir jo padaliniuose vedamomis edukacijomis, apžiūrėjo naujas ekspozicijas ir diskutavo apie jų pritaikymą muziejuje. 

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai leidosi į kelionę po Kėdainių kraštą ir susipažino su krašto istorija plačiau. Buvo aplankytas Apytalaukio dvaras, Šeteniai, Šventybrastis, Krekenava, Paberžė. 

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more
Projektas „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“

Projektas „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“

Kėdainių krašto muziejus kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) partnerio teisėmis dalyvauja Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ (projekto numeris LT-PL-3R-254). Punskas, Pagėgiai ir Kėdainiai yra artimai susiję istoriniais, kultūriniais ir ekonominiais saitais. Kėdainius valdę kunigaikščiai Radvilos, turėjo valdų ir Palenkėje, kur įsikūręs Punskas. Pagėgiai priklausė Rytų Prūsijai, ekonominiais ir konfesiniais ryšiais bei knygnešyste stipriai įtakojusiai Kėdainius ir Punską. Šie stiprūs istoriniai ryšiai tarp miestų yra mažai žinomi ir menkai atskleisti muziejų ekspozicijose ir jų kultūrinėje veikloje. Dėl savo periferiškumo nepakankamai finansuojamas ir vystomas minėtų miestų kultūrinis paveldas, per menkai bendradarbiaujama tarp kultūros ir mokslo įstaigų abipus sienos, nevyksta bendri kultūriniai renginiai. Pagrindinis šio projekto tikslas yra padidinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių ir kultūrinių institucijų bendradarbiavimą abipus sienos, skatinant bendro kultūros paveldo puoselėjimą, vystymą ir domėjimąsi juo, siekiant pritraukti daugiau turistų iš Lietuvos ir Lenkijos, o taip pat išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms.

Įgyvendintas projektas padės trims miestams, o taip pat ir visam Lietuvos-Lenkijos regionui geriau saugoti ir vystyti kultūros paveldą, kurti naujas turistams įdomias vietas, išsaugoti gyvą istorijos bendrumą.

Šis tikslas gali būti pasiektas tik užmezgus tvarius ryšius kultūros vystymo, mainų, viešinimo srityse, kartu organizuojant kultūrinius tematinius renginius, taikant IT sprendimus platesnei lankytojų auditorijai pritraukti, pritaikant muziejus ir jų ekspozicijas įvairių amžiaus ir socialinių grupių turistų poreikiams.

Projekto metu vyksta partnerių susitikimai, kūrybinės dirbtuvės ir plenerai. Kėdainių krašto muziejus parengs keturias naujas ir interaktyvias multimedijines ekspozicijas: „Kėdainiai – daugiatautis Abiejų Tautų Respublikos miestas“, „Czeslawas Miloszas – Kėdainių krašte gimęs genijus“; interaktyvus XVII a. Europos ir LDK žemėlapis-stendas „Kėdainių ryšiai su pasauliu“; interaktyvus Radvilų giminės geneologinis medis „Miesto savininkai kunigaikščiai Radvilos“.

#EuropeanUnion #EuropeanRegionalDevelopmentFund #LithuaniaPoland #kedainiukrastomuziejus #kedainiairegionalmuseum #Interreg #LietuvaPolska #EU

Read more