header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Projektai / Moksliniai tyrimai
Projektai
euro
2021 m. projektai
 • 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa – projektas „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ENI-LLB-1-109. Projekto tikslas – restauruoti kunigaikščių Radvilų kriptą ir sarkofagus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, atlikti kunigaikščių Radvilų kapaviečių mokslinius tyrimus, įrengti modernias ekspozicijas, surengti kunigaikščių Radvilų laikotarpį atspindinčius kultūrinius renginius, konferencijas Kėdainiuose ir Nesvyžiuje. Projekto pradžia – 2019 m. vasario mėn. Projekto pabaiga – 2021 m. vasario mėn. Projekto vertė – 726 703,76 Eur

 • LKT finansuotas projektas „Radviliada – 2021″

 • LKT finansuotas projektas „Cz.Miloszo festivalis – 2020/21“

 • LKT finansuotas projektas “V. Svirskio kryžiaus iš Bakainių kaimo (Kėdainių r. U.K.32623) konservavimas ir restauravimas”

 • Dviejų metų LKT projektas “Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai”. Regina Lukminienė

 • Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos konkurso projektas „Jie tikėjo, kad mes būsime laisvi“. Audronė Pečiulytė.

 • “Europa piliečiams” projektas “MemoHistory”

 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos programos Nr.07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą projektas „Kėdainių krašto muziejaus  Daugiakultūrio centro modernizavimas”.  Projektas finansuojamas Europos regioninio fondo lėšomis ir esinvesticijos.lt.

Tikslas – užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.

Uždavinys – modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.

Projekto rezultatas –  modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga. Įgyvendinimo laikas – 2019 m. liepos mėn.− 2021 m. rugpjūčio mėn. 

Bendra projekto vertė – 492 591,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 384 221,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 108 370,19 Eur.

Projekto pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus.

Kontaktiniai asmenys – Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius, tel. (8~347) 51330, el. paštas kedainiumuziejus@gmail.com ir Danguolė Paulauskė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt.

2020 m. projektai
 • Kėdainių krašto muziejus kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) partnerio teisėmis dalyvavo Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ .

 • 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa – projektas „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109. Projekto tikslas – restauruoti kunigaikščių Radvilų kriptą ir sarkofagus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, atlikti kunigaikščių Radvilų kapaviečių mokslinius tyrimus, įrengti modernias ekspozicijas, surengti kunigaikščių Radvilų laikotarpį atspindinčius kultūrinius renginius, konferencijas Kėdainiuose ir Nesvyžiuje. Projekto pradžia – 2019 m. vasario mėn. Projekto pabaiga – 2021 m. vasario mėn. Projekto vertė – 726 703,76 Eur

 • LKT finansuotas projektas „Radviliada – 2020″.
 • Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos konkurso projektas „Jie tikėjo, kad mes būsime laisvi“. Audronė Pečiulytė.
 • Dviejų metų LKT projektas “Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai”. Regina Lukminienė.
 • Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamas projektas “Žalčio simbolis lietuvių liaudies mene”.
 • LKT finansuotas projektas „Cz.Miloszo festivalis – 2020“.
 • “Europa piliečiams” projektas “MemoHistory”.
 • LKT finansuotas projektas „Radvilų miesto televizija. Kėdainių krašto muziejaus skaitmeninės kronikos“.
 • LKT finansuotas projektas “V. Svirskio kryžiaus iš Bakainių kaimo (Kėdainių r. U.K.32623) konservavimas ir restauravimas”.
 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos programos Nr.07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą projektas „Kėdainių krašto muziejaus  Daugiakultūrio centro modernizavimas”.  Projektas finansuojamas Europos regioninio fondo lėšomis ir www.esinvesticijos.lt.Tikslas – užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.Uždavinys – modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.Projekto rezultatas –  modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga. Įgyvendinimo laikas – 2019 m. liepos mėn.− 2021 m. rugpjūčio mėn. Bendra projekto vertė – 492 591,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 384 221,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 108 370,19 Eur.

  Projekto pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus.

  Kontaktiniai asmenys – Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius, tel. (8~347) 51330, el. paštas kedainiumuziejus@gmail.com ir Danguolė Paulauskė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt.

2019 m. projektai

 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos programos Nr.07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą projektas „Kėdainių krašto muziejaus  Daugiakultūrio centro modernizavimas”.  Projektas finansuojamas Europos regioninio fondo lėšomis ir www.esinvesticijos.lt.Tikslas – užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.Uždavinys – modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.Projekto rezultatas –  modernizuotas Daugiakultūris centras, įsigyta būtina įranga. Įgyvendinimo laikas – 2019 m. liepos mėn.− 2021 m. rugpjūčio mėn. Bendra projekto vertė – 492 591,78 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 384 221,59 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 108 370,19 Eur.

  Projekto pareiškėjas – Kėdainių krašto muziejus.

  Kontaktiniai asmenys – Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius, tel. (8~347) 51330, el. paštas kedainiumuziejus@gmail.com ir Danguolė Paulauskė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt.

 

Kėdainių krašto muziejus kartu su Pagėgių rajono savivaldybe ir Punsko valsčiumi (Lenkija) partnerio teisėmis dalyvauja Interreg V-A Lietuva – Lenkija programos projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ .

 •  LKT projektas „Radviliada – 2019″
 • Dviejų metų LKT projektas “Kėdainių krašto tautosaka: kraštotyros užrašai”. Regina Lukminienė.
 • Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos konkurso projektas „Jie tikėjo, kad mes būsime laisvi“. Audronė Pečiulytė.

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa – projektas „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109. Projekto tikslas – restauruoti kunigaikščių Radvilų kriptą ir sarkofagus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, atlikti kunigaikščių Radvilų kapaviečių mokslinius tyrimus, įrengti modernias ekspozicijas, surengti kunigaikščių Radvilų laikotarpį atspindinčius kultūrinius renginius, konferencijas Kėdainiuose ir Nesvyžiuje. Projekto pradžia – 2019 m. vasario mėn. Projekto pabaiga – 2021 m. vasario mėn. Projekto vertė – 726 703,76 Eur

 • Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name vykdoma “Neformaliojo vaikų švietimo 6 programos” ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kūrybinės dirbtuvės ,,Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje”. Finansuojama Kėdainių r. savivaldybės.
2018 m. projektai

Įvykdytas projektas „Europos žydų kultūros diena – 2018 Kėdainiuose”, finansuotas Kultūros paveldo departamento. Vadovė – A.Pečiulytė.

Įvykdytas projektas „Kraštiečiai, kūrę nepriklausomą Lietuvą“, finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Vadovė – A.Pečiulytė.

Įvykdytas projektas –  Etno dirbtuvės „Paukštis tautosakoje ir amatuose“, finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Vadovė – R.Lukminienė

Įvykdytas projektas „Radviliada – 2018“, finansuotas LKT. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Cz.Miloszo festivalis – 2018“,finansuotas LKT. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Išmanusis Kėdainių istorijos gidas“, finansuotas LKT. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas “Pirmojo 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų mūšio rekonstrukcija ir 3D vizualizacija”,finansuotas LKT. Vadovas – R.Žirgulis.

2017 m. projektai

Užbaigtas ES programos „Europa piliečiams“ projektas „Praeitis bendrai ateičiai“, 2016–2017 m. vykdytas kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos“. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Radviliada–2017“, finansuotas Lietuvos kultūros tarybos (LKT). Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Kėdainių savininkai ir jų įtaka miesto raidai XVII a. skaitmeninėje muziejaus ekspozicijoje“, finansuotas Lietuvos kultūros tarybos. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Europos žydų kultūros diena–2017 Kėdainiuose“, finansuotas KPD. Vadovas – R.Žirgulis.

Įvykdytas projektas „Reformacijos istorija vidurio Lietuvoje“, finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Vadovė – A.Pečiulytė.

2016 m. projektai

Lietuvos kultūros rėmimo fondo projektas „Kėdainių miesto XVII-XVIII a. architektūros palikimas 3D formatu” (2016) Vadovas – R.Žirgulis.

Lietuvos kultūros rėmimo fondo projektas „Radviliada – 2016“ (2016) Vadovas – R.Žirgulis.

Lietuvos kultūros rėmimo fondo projektas “Czeslawo Miloszo festivalis – 2016” (2016). Vadovas – R.Žirgulis.

2015 m. projektai

Projektas „Interaktyvios holograminės ekspozicijos “Kėdainių istorijos paslaptys ir praradimai” su 3D spausdintuvu parengimas“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos kultūros rėmimo fondo projektas „Radviliada – 2015“ (2015) Vadovas – R.Žirgulis.

ES programos „Europa piliečiams“ tarptautinis projektas „Praeitis bendrai ateičiai“ su partneriais iš Latvijos ir Lenkijos (2015-2017) Vadovas – R.Žirgulis.

2014 m. projektai

Projektas „Czeslawo Miloszo festivalis – 2014“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba. 20 000 Lt

 

Projektas “Pažink Kėdainių – kunigaikščių Radvilų miesto – istoriją interaktyviai”. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba. 30 000 Lt

 

Projektas “Kėdainių aukso amžiaus sapnas”. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba. 12 000 Lt

2013 m. projektai

Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, vykdant Kėdainių krašto muziejaus edukacinių programų ciklą ,,Pažinkime krašto istoriją kartu. Vadovės – R.Adomaitienė ir A. Pečiulytė. Rėmėjas – Europos socialinis fondas.

 

Projektas „Virtuali praeitis – ateities muziejų ekspozicijų pagrindas“ (kartu su Rezeknės aukštąja mokykla, Latgalės kultūros ir istorijos muziejumi (Latvija) ir M. Bogdanovičiaus memorialiniu (Gardinas, Baltarusija) muziejumi). Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – EKPP Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

 

Edukacinis projektas „Paribio Atlantida – pasienio kultūrinis kelias“ (kartu su „Paribio“ fondu (Lenkija) ir Kaliningrado srities rašytojų sąjunga (Rusija) .Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – EKPP 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

 

Projektas „1863 m. sukilimo – kaip svarbios lietuvių tautos atminties vietos 150 – ųjų metinių paminėjimas Paberžėje ir Kėdainiuose”. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas.

 

Tarptautinis projektas „Kunigaikščių Radvilų kelias“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – LR kultūros ministerija. 50 000 Lt

 

Ekspedicija “Gyvųjų tradicinės kultūros židinių fiksavimas. Kėdainių krašto amatai“. Vadovė – R.Lukminienė. Rėmėjas – Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų konkursas

2012 m. projektai

Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, vykdant Kėdainių krašto muziejaus edukacinių programų ciklą ,,Pažinkime krašto istoriją kartu“. Vadovės – R.Adomaitienė ir A. Pečiulytė. Rėmėjas – Europos socialinis fondas. 49 969 Lt

Projektas „Bendrapiliečiai, kurių netekome“. Vadovai – A.Pečiulytė, R.Žirgulis. Rėmėjas – Viešoji įstaiga Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. 5000 Lt

Projektas „Virtuali praeitis – ateities muziejų ekspozicijų pagrindas“ (kartu su Rezeknės aukštąja mokykla, Latgalės kultūros ir istorijos muziejumi (Latvija) ir M. Bogdanovičiaus memorialiniu (Gardinas, Baltarusija) muziejumi). Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – EKPP Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa. 350 894 Lt

Edukacinis projektas “Auginkime pažinimo medį”. Vadovė – R. Lukminienė. Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas. 5000 Lt

Edukacinis projektas “Muziejus atvirai visuomenei”. Vadovė – R. Lukminienė. Rėmėjas –Kėdainių rajono savivaldybė.3500 Lt

2011 m. projektai

Projektas „ Č.Milošo metai: daugiakultūrės Kėdainių krašto tapatybės paieškos“. Vadovas – R. Žirgulis. Rėmėjai – Kultūros ministerija ir VšĮ „OSFL projektai“.

 

Projektas „Nobelio premijos laureato Č. Milošo senelių Siručių kapo Šventybrastyje antkapio paminklo ir tvorelės konservavimo bei restauravimo darbai“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas. 20 000 Lt

 

Projektas „Asmenybių sąšauka Šeteniuose“. Vadovė – A.Pečiulytė. Rėmėjas – Kultūros ministerija.

2010 m. projektai

Projektas „Laiškai ateities kartoms“(kartu su Tukums (Latvija)miesto muziejumi). Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas-ES programos „Europa piliečiams“ 4 veiksmas „Gyva Europos atmintis”

2009 m. projektai

Projektas „Muzikiniai susitikimai“. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kauno apskrities Viršininko administracija.

 

Projektas „Kartų dialogas: istorija šalia mūsų“. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kėdainių raj. savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.

 

Projektas „Senųjų Kėdainių miesto amatų atspindys šiuolaikinėje kėdainiečių tautodailėje“. Vadovas-V.Banys. Rėmėja- Kėdainių raj. Savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa.

 

Projektas ,,Pažink senąją simboliką lietuvių liaudies mene“(kartu su Lietuvos kraštotyros draugijos Kėdainių skyriumi). Vadovė-R.Adomaitienė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Projektas „XVI-XVIII a. Kėdainių miesto pirminių istorijos šaltinių paieška užsienio archyvuose ir panaudojimas muziejinėje veikloje“. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Projektas „Laisvės kovos Lietuvoje 1919 – 1949 – 1989 m.“.Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėja – Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

 

Projektas „LDK didikų Radvilų istorinės vėliavos atkūrimas“. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Projektas „Paroda Dingusi škotų kolonija. Atskleidus XVII – XVIII a. Lietuvos miesto užjūrio ryšius”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjas- Kultūros rėmimo fondas.

 

Projektas “Travel in Europe”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjas – ES programa “Kultūra 2000”

2008 m. projektai

Projektas „Kėdainių kraštas istorinių įvykių verpetuose 1918 -1940 m.“ Vadovė -A. Pečiulytė. Rėmėja-Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

 

Projektas „Tarptautinė akcija „Muziejų naktis‘2008“. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjas – Kauno apskrities kultūros ir meno projektų konkursas.

 

Projektas “Adamo Freitago 400 – ųjų gimimo metinių minėjimas”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėja-Kultūros ministerija.

 

Projektas “Atrasdami praeitį mes kuriame ateitį: kitoniškumo demonizavimas”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjas-Annos Lindh Europos ir Viduržemio jūros regiono kultūrų dialogo fondas (Egiptas).

 

Projektas “Fotoalbumo “Kėdainiai” leidyba”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjas-Kultūros rėmimo fondas.

 

Projektas „Interaktyvus XVII a. Kėdainių škotų pirklio gyvenamosios aplinkos pristatymas“ .Vadovas-V.Banys. Rėmėjas- Kultūros paveldo departamentas.

 

Projektas „Jaunųjų gidų būrelis”.Vadovė-R.Adomaitienė. Rėmėja- Vaikų socializacijos programa.

 

Projektas „Atraskime įvairovę“. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kėdainių rajono savivaldybė.

2007 m. projektai

Projektas „Tradicinės architektūros ir gyvųjų tradicinės kultūros židinių fiksavimas“ (Truskavos seniūnijoje). Vadovė -R. Lukminienė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Projektas „Etninis paveldas jaunajai kartai“. Vadovė -R. Lukminienė. Rėmėja-Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

 

Projektas „Jaunųjų gidų būrelio įkūrimas ir veikla”. Vadovė- R. Adomaitienė. Rėmėja- Vaikų socializacijos programa.

 

Projektas „Profesionalaus meno sklaida Kėdainiuose“. Vadovė -A. Pečiulytė. Rėmėjai- Kultūros ministerija ir Kauno apskrities viršininko administracija.

 

Projektas „Pažinkime daugiakultūrį Kėdainių miestą“. Vadovė -A. Pečiulytė. Rėmėja-Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

2006 m. projektai

Projektas “Profesionalusis ir mėgėjų menas Juozo Paukštelio namuose”. Vadovė – I. Jančenkova. Rėmėja- Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Kvalifikacijos kėlimo projektas “XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas”. Vadovė – I.Jančenkova. Projektą rėmė Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projektas vyko 2006-2008m.

 

Projektas „Kėdainių rajono tradicinės architektūros ir gyvųjų tradicinės kultūros židinių fiksavimas“. Vadovė – R. Lukminienė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Projektas „Po Radvilų Erelio sparnu“. Vadovė- R.Adomaitienė. Rėmėja-Kultūros ministerija

 

Projektas „Profesionalaus meno sklaida Kėdainiuose“. Vadovė- A. Pečiulytė. Rėmėjai- Kultūros ministerija ir Kauno apskrities Viršininko administracija.

 

Projektas „Senųjų amatų mugė“. Vadovė–A.Pečiulytė. Rėmėja-Kėdainių rajono savivaldybė

 

Projektas „Vakarai žvakių šviesoje“ (kartu su NVO „Idėjų malūnas“). Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR vyriausybės.

 

Projektas „Kitos tautos šalia mūsų“ (kartu su NVO „Idėjų malūnas“). Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

„Neįsileiskime juodos“ (kartu su NVO „Idėjų malūnas“). Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Projektas „Kėdainių krašto žydų paveldas“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas-Litvakų fondas.

 

Projektas „Pažinkime daugiakultūrį Kėdainių miestą“. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjas- Kultūros ministerija.

 

2005 m. projektai

Projektas “Tai, ko netekome: žydų kasdiena ir tradicijos”. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėjas-Švietimo kaitos fondas

 

Projektas „Profesionalaus meno sklaida Kėdainiuose“. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėjai- Kultūros ministerija ir Kauno apskrities viršininko administracija.

 

Projektas „Senųjų amatų mugė“. Vadovė – A.Pečiulytė. Rėmėja- Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Projektas „Kitos tautos šalia mūsų“ (kartu su NVO „Idėjų malūnas“). Vadovas-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

2004 m. projektai

Edukacinis projektas “Jausmų koridorius metų laikuose”. Vadovė-I.Karčiauskienė. Rėmėja – Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Kraštotyrinis projektas “Tautinio identiteto šaknų beieškant”.Vadovė – R.Lukminienė. Rėmėja – Kultūros ministerija.

 

Projektas “Profesionalaus meno sklaida Kėdainiuose”. Vadovė – A.Pečiulytė. Rėmėja – Kultūros ministerija.

 

Projektas “Praeities pamokos ateičiai”. Vadovas- R.Žirgulis Rėmėjai- Švietimo Kaitos Fondas, Tarptautinė komisija sovietų ir nacių režimų nusikaltimams tirti bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

 

Projektas“Mugė aukštaičių ir žemaičių mieste”. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėjas- Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Projektas “Atrandu praeities miestą”(kartu su NVO “Idėjų malūnas”). Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėja- Kultūros ministerija.

 

Edukacinis projektas “Nevėžio lygumos kraštovaizdis, senieji keliai ir dvarvietės” (kartu su Kėdainių dailės mokykla). Vadovas- A.Juknevičius. Rėmėja- Kėdainių rajono savivaldybė.

 

Tarptautinis projektas “Kultūros paveldas interaktyviai”, vykdytas kartu su Didžiaja Britanija, Italija ir Bulgarija. Vadovas – R.Žirgulis. Rėmėjai – ES programa “Kultūra 2000” ir Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

 

Projektas “Kėdainių istorija atraktyviai”. Vadovas-R.Žirgulis. Rėmėjai- Kultūros ministerija, Kėdainių rajono savivaldybė ir AB “Danisco sugar”.

2003 m. projektai

Projektas “Gyvoji istorija aukštaičių ir žemaičių mieste”. Rėmėja – Kėdainių rajono savivaldybė. Vadovė – A.Pečiulytė.

 

Projektas „Pasaulis, kurio nebėra“. Vadovė-A.Pečiulytė. Rėmėjas-Švietimo kaitos fondas.

2002 m. projektai

Edukacinis projektas “Žinomi, bet nepažįstami”, įtrauktas į tarptautinio edukacinio projekto “Stiklo karoliukų žaidimas”, finansuojamo “Paribio” fondo (Lenkija), vykdymą. Dalyvavo 12 mokyklų mokiniai ir mokytojai. Autoriai: A.Pečiulytė ir R.Žirgulis. Rėmėjas – “Paribio” fondas (Lenkija).

 

Edukacinis projektas “Atrandu praeities miestą”. Dalyvavo vaikų globos namų “Saulutė” auklėtiniai. Autoriai ir vadovai R.Žirgulis ir J.Buinevičienė (M.Daukšos pagrindinė mokykla, Vaikų dailės mokykla). Rėmėjai – Atviros Lietuvos Fondas ir Europos Kultūros fondas (Nyderlandai).

 

Edukacinis projektas “Holokaustas Kėdainių krašte”. Autorius ir vadovas R.Žirgulis. Rėmėjas – Švietimo kaitos fondas.

 

Projektas “Vaikų kelionė Rėdos ratu”. Autorė ir vadovė R.Lukminienė. Rėmėjas – Kultūros ministerija.

 

Projektas “Kėdainiai – vienas svarbiausių reformacijos centrų Lietuvoje”. Vadovė – R.Adomaitienė. Rėmėja – Evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija.

2001 m. projektai

Projektas “Holokaustas Kėdainių krašte”, pateiktas edukacinių projektų konkursui “Holokausto istorija mūsų žemėje”.

Projektas finansuotas Švietimo kaitos fondo ir Kultūros ministerijos.

Projekto vadovas – R.Žirgulis

2000 m. projektai

Projektas “Kėdainiai – tautų susitikimo vieta”.

Vadovas – R.Žirgulis.

Rėmėjas – Atviros Lietuvos fondas.

2016 – 2017 m. projektas „Praeitis bendrai ateičiai”

2016-2017 m. Kėdainių krašto muziejus kartu su partneriais Šėtos gimnazija (Lietuva), Rėzeknės technologijų akademija (Latvija), NVO ESTO (Latvija) ir Paribio fondu (Lenkija) vykdė ES programos „Europa piliečiams“ 1 krypties „Europos atminimas“ projektą „Praeitis bendrai ateičiai“ / „The Past for the Common Future“. Šis projektas buvo skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-ioms metinėms. Pagrindiniai projekto tikslai buvo atrasti ir parodyti Antrojo pasaulinio karo ir jo pasekmių bendrumą ne tik Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos, bet ir visos Europos gyventojams, milijonams išskirtų ir išdraskytų šeimų, sulaužytų likimų, aktualizuojant karo pasekmes ypač jaunimo tarpe per jų įtraukimą ir gilinimąsi į jų pačių šeimų, jų gimtųjų miestų gyventojų ir jų bendraamžių istorijas, renkant to laikotarpio įvairių šeimų nuotraukas kaip vizualius istorijos šaltinius. Projekto tikslų buvo siekiama ne tik per pažintinę ir tiriamąją, bet ir interaktyvią meninę ir kūrybinę veiklą, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos jaunimui kartu su menininkais dalyvavo sukuriant viešojo meno (public art) objektus, kurie padėjo išreikšti gautas žinias apie Antrojo pasaulinio karo pasekmes jų šalims. Kartu buvo siekiama gerinti Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių supratimą ir domėjimąsi bendrą Europos istorija, skatinti bendrą europinį pilietiškumą ir vertybes, kartu supažindinti kitas Europos šalis su Antrojo pasaulinio karo įtaka ir pasekmėmis trims projekte dalyvaujančioms šalims, parengiant keliaujančią parodą, metodinę medžiagą mokytojams ir dėstytojams.

Projektą pradėjome 2016 m. sausio mėn. kuomet buvo suburtos vietinės projekto veiklose dalyvausiančių mokinių ir jų mokytojų grupės Kėdainiuose, Rėzeknėje ir Seinuose. 2016 m. kovo 3-4 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre įvyko parengiamasis visų projekto partnerių atstovų susitikimas, o balandžio 8-9 d. atidarymo konferencija, kurioje dalyvavo 110 jaunimo ir partnerių atstovų iš trijų šalių. Konferenciją sveikino Kėdainių rajono savivaldybės vadovai, Latvijos ir Lenkijos ambasadų Lietuvoje atstovai. Vyko edukacinio filmo „Raudonieji metai“ (rež. Jonas Ohman) peržiūra, buvo perskaityti pranešimai-prezentacijos apie Antrąjį pasaulinį karą ir jo pasekmes Kėdainių, Rėzeknės ir Seinų regionuose. Buvo pristatytos numatomos projekto veiklos. Dalyviai aplankė Kėdainių senamiestį, muziejų ir jo skyrius, dalyvavo susipažinimo vakare. Kitą dieną dalyviai vyko į pažintinę išvyką Kauno IX forte – vienoje iš pagrindinių Holokausto masinių žudynių vietų Lietuvoje.

Nuo 2016 m. pavasario visose trijose šalyse prasidėjo projekto pažintinės ir tiriamosios veiklos, o po metų 2017 m. gegužės 9-10 d. įvyko 80 projekto partnerių ir trijų šalių jaunimo atstovų susitikimas Seinuose ir Krasnogrūdoje (Lenkija). Čia buvo aplankytos pagrindinės su Seinų miesto ir Antrojo pasaulinio karo istorija susijusios vietos. Seinų Baltojoje sinagogoje projekto dalyviams buvo suvaidintas Seinuose gyvenančių įvairių tautų jaunimo trupės pastatytas spektaklis „Seinų kronikos“, pasakojantis apie vietos žmonių likimus Antrojo pasaulinio karo metais. Vėliau buvo pristatyta dalyvaujant Seinų jaunimui sukurta Paribio animacinių filmų kolekcija, kurioje daug dėmesio skiriama tragiškam Seinų krašto žydų likimui. Kitą dieną Seinų Baltojoje sinagogoje buvo atidaryta projekto dalyvių surinktos medžiagos pagrindu parengta kilnojamoji paroda „Praeitis bendrai ateičiai“ ir to paties pavadinimo edukacinis filmas. Vėliau projekto dalyviai lankėsi Krasnogrūdos dvare įsikūrusiame Cz.Miloszo tarptautinio dialogo centre, dalyvavo pažintinėse ekskursijose apie dvarą ir Cz.Miloszą, filmo peržiūroje bei kūrybinėse dirbtuvėse.

2017 m. birželio 1-2 d. 105projekto dalyviai lankėsi Rėzeknėje, kur buvo aplankytos svarbiausios vietovės, susijusios su Antruoju pasauliniu karu: nacių sudegintas Audrini kaimas, masinių žudynių vieta Ančupanuose, Rėzeknės Žaliojoje sinagogoje klausėsi klezmerių muzikos koncerto. Vakare trijų šalių jaunimas dalyvavo bendrose veiklose, mokėsi šokti įvairių tautų šokius. Sekančią diena dalyvauta išvykoje į Lūznavos dvarą, kuriame pristatyta kilnojamoji projekto paroda, internetinis su Antrojo pasaulinio karo istorija susijusių Rėzeknės krašto vietovių žemėlapis, projekto metu sukurti viešojo meno objektai. Vėliau dalyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir pažintiniame orientaciniame žaidime.

2017 m. birželio 15-16 d. vyko projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje, kuriame dalyvavo 120 žmonių. Pirmąją dieną buvo lankomasi Vilniuje: Genocido aukų muziejuje buvusiuose KGB rūmuose, kuriuose buvo kalinamos, kankinamos ir žudomos sovietų rėžimo aukos ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, kuriame tos aukos būdavo laidojamos. Kitą dieną Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre įvyko kilnojamosios projekto parodos, filmo ir internetinio žemėlapio pristatymas, rašytojo ir publicisto Arkadijaus Vinokuro pasirodymas „Misteris Arkadas ir Holokaustas“ bei pasisakymas, VU TSPMI prof. dr. Violetos Davoliūtės – Opgenorth paskaita „XX a. traumos Vidurio Rytų Europoje: Iš praeities į ateitį“/„The Traumas of the Twentieth Century in East Central Europe: From the Past to the Future“. Vėliau buvo pristatyti projekto metu Kėdainiuose sukurti viešojo meno objektai, lankoma Holokausto aukų kapavietė Daukšių k.

2017 m. birželio 30 – liepos 1 d. Kėdainiuose ir Paberžėje įvyko galutinis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo 101 dalyvis. Jo metu buvo aptartas projektas, įvertinti jo rezultatai, numatytas tolimesnis tęstinumas.

Moksliniai tyrimai
2012 m.

Lietuvos partizanų bunkerio vietos Dovydų miške, Truskavos seniūnijoje kompleksiniai tyrimai.

2011 m.

Sukaupta archyvinė ir vaizdo medžiaga apie sovietų ir nacių okupacijų laikotarpį 1940-1953m. Kėdainių krašte, P.Stolypiną ir jo aplinką, XIXa. Kėdainių krašto istoriją, 1863m. sukilimą Kėdainių krašte.

2010 m.

1863 m. sukilimo muziejaus Paberžės km. Kėdainių r, teritorijos žvalgomieji archeologiniai tyrimai, 2010 m.

Žydų g. Kėdainių senamiestyje žvalgomieji archeologiniai tyrimai.

2007 m. archeologiniai kasinėjimai Kėdainių senamiestyje sklype Skongalio g. Nr.1

2007 m. Kėdainių senamiestyje buvo tyrinėtas sklypas Skongalio g. Nr.1. Jame numatyta pastatyti VĮ „Registrų centras„ pastatą. Tiriamas sklypas yra Kėdainių senamiesčio urbanistikos paminklo (U-35) ir archeologijos paminklo (A1813)teritorijoje. Tyrimų tikslas – ištirti kultūrinį sluoksnį, nustatyti jo sudėtį, chronologiją ir formavimosi raidą, patikrinti ar sklype nėra paminklinės vertės statybų liekanų.

Sklypas Skongalio g. Nr.1 yra dešiniojo kranto Kėdainių pusėje. Jis yra 50 m atstumu nuo Nevėžio upės. Sklypas šliejasi prie Didžiosios rinkos aikštės pietinių prieigų ir prie dviejų gatvių – Skongalio gatvės vakaruose ir gatvės, lygiagrečios Nevėžio upei rytuose. Sklypas yra trikampio plano, neužstatytas, užželdintas pieva ir apsodintas medžiais. Dabartinis sklypo paviršius beveik lygus, jis yra 30.05-30.50 m virš Baltijos jūros.

Kada suplanuotas sklypas duomenų nėra. Jis nėra paminėtas nei ankstyviausiame 1604 m. miesto inventoriaus sąraše, nei vėlesniuose XVII-XIX a. miesto inventorių sąrašuose. Manoma, kad sklypas suplanuotas XVI a. II pusėje, kada rytinėje dešiniojo kranto Kėdainių pusėje, prie Nevėžio buvo suplanuota stačiakampė Didžiosios rinkos turgaus aikštė, o iš aikštės pietrytinio kampo buvo nutiestos dvi gatvės į Skongalio priemiestį ir priemiestyje įsteigtą laivų prieplauką: viena gatvė, pavadinta Skongalio gatve, vedė į Skongalį, kita gatvė, lygiagreti Nevėžiui, vedė į prieplauką. Sklypas suplanuotas tarp abiejų gatvių, o jo šiauriniame pakraštyje, abiejų gatvių susikirtimo vietoje, buvo įrengta nedidelė aikštelė. Ji užfiksuota XIX a. miesto planuose ir XX a. I pusės foto nuotraukose.

Sklypas tyrinėtas, kasant 4×5 m, 2×6 m, 1,6×5,6 m perkasas. Viso iškastos septynios perkasos, ištirtas 120,2 kv. m plotas: keturios perkasos iškastos sklypo viduryje, dvi vakariniame sklypo pakraštyje, prie Skongalio gatvės ir viena rytiniame sklypo pakraštyje, prie gatvės, lygiagrečios Nevėžio upei. Atkastas 100-170 cm storio kultūrinis sluoksnis su V horizontais. Ankstyviausias kultūrinio sluoksnio horizontas datuotas XV-XVI a, vėlyviausias XX a. I puse.

Pirminį natūralų paviršių sklype sudaro Nevėžio slėnio sąnašos ir slėnyje buvusių užpelkėjusių daubų nuosėdos. Slėnio sąnašos, kurias sudaro šviesiai pilkas aliuvinis priesmėlis atkastos 1,60 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus. Užpelkėjusių daubų nuosėdas, kurias sudaro šviesiai pilkas aliuvinis priesmėlis ir žalsvai pilkas šlynas atkastos 2,06-2,20 m gyliuose nuo dabartinio paviršiaus. Atkasti sluoksniai liudija, kad natūralus paviršius sklypo Skongalio g. Nr. 1 vietoje buvo banguotas: pietvakarinėje, pietinėje ir rytinėje dalyse buvo negilios užpelkėjusios ir pašlapusios daubos. Jos pradėtos užpylinėti XVI a., o baigtos XVII a. viduryje

Ankstyviausias kultūrinis sluoksnis datuotas XV-XVI a. Jį sudaro 10-20 cm storio juodžemis, persimaišęs su priesmėliu. Sluoksnis atkastas šiaurinėje sklypo dalyje, kuri buvo iškili ir sausa. Statybų liekanų sluoksnyje nerasta. Sprendžiant iš sluoksnio, sklypo paviršius XV-XVI a. buvo 1,30 m žemiau dabartinio.

Ankstyviausios sklypo užstatymo liekanos datuotos XVII a. Jas sudaro niveliaciniai statybinio laužo sluoksniai, kiemo, buvusio sklypo viduryje ir įvažiavimų į kiemą grindinių sluoksniai bei aikštės tarp dviejų gatvių (Skongalio g. vakaruose ir gatvės, lygiagrečios Nevėžio upei rytuose) grindinio fragmentas. Sklypo paviršius XVII a. buvo 1,10 m žemiau dabartinio. Užstatymo liekanų XVII a. horizonte nėra. Jas sunaikino XIX a. statybos. Tikriausiai, kad XVII a. sklype stovėjo mediniai pastatai. Sprendžiant iš kiemo grindinio liekanų ir įvažiavimų į kiemą grindinių sluoksnių, pastatai stovėjo prie abiejų gatvių ir prie grįstos aikštės, buvusios šiauriniame sklypo pakraštyje. Į kiemą buvo įvažiuojama iš aikštės ir iš Skongalio g.

Manoma, kad XVII a. suformuotas trikampis sklypo planas ir sklypo užstatymo pobūdis išliko iki I Pasaulinio karo. Šią prielaidą iš dalies patvirtina XIX a. pabaigos ir XX a. I pusės radiniai: pastatų pamatai, grįsto kiemo sklypo viduryje ir įvažiavimų į kiemą sluoksniai bei grįstos aikštelės tarp dviejų gatvių šiauriniame sklypo pakraštyje liekana.

Sprendžiant iš atkastų pamatų ir grindinių fragmentų, XIX a. pabaigoje ir XX a. I pusėje sklype stovėjo keturi stačiakampio plano mediniai pastatai. Jie buvo 7×16,8 m; 7×16,2m; 9×21 m ir 5,9x11m dydžio. Du mediniai pastatai stovėjo prie Skongalio g., o du prie gatvės, lygiagrečios Nevėžio upei. Vieno pastato galinis fasadas buvo atsuktas į Skongalio g, kito į gatvę, lygiagrečią Nevėžio upei, o dar dviejų pastatų galiniai fasadai atsukti aikštę tarp dviejų gatvių. Sklypo viduryje buvo lauko rieduliais grįstas kiemas su grįstais įvažiavimais iš aikštės tarp dviejų gatvių ir iš Skongalio g. Kiemo paviršius buvo 0,70-0,80 m žemiau dabartinio paviršiaus. Manoma, kad mediniuose pastatuose veikė smuklės ir karčemos, kadangi viename iš buvusių pastatų atkasti varyklos pamatai.

Po II Pasaulinio karo sklype stovėjo du mediniai pastatai, o didesnė sklypo dalis buvo tuščia. Sklypas tapo tuščias praeito šimtmečio septintajame dešimtmetyje.

Didžiausią atkastų radinių dalį sudaro XVII-XIX a. buitinės keramikos šukės, o vertingiausi radiniai – XIX a. pabaigos – XX a. I pusės kiemo, įvažiavimų į kiemą ir aikštelės tarp dviejų gatvių grindinių fragmentai. Jie buvo užkonservuoti: užpilti švariu smėliu ir uždengti drėgmei, ir šalčiui atsparia plėvele. Grindinius siūloma restauruoti ir pritaikyti prie naujo sklypo užstatymo. Jie žymės XIX-XX a. I pusės sklypo paviršių, bus autentiški praeities reliktai. Naują sklypo užstatymą siūloma formuoti pagal XIX a. pabaigoje- XX a. I pusėje buvusį užstatymą.

                                      Algirdas Juknevičius (archeologas)

2007 m. archeologiniai kasinėjimai buvusioje Kėdainių dvarvietėje, sklype J.Basanavičiaus g. Nr. 24

2007 m. buvusioje Kėdainių dvarvietėje, sklype J. Basanavičiaus g. Nr. 24 buvo kasinėtas plotas prie pietinių Kultūros centro prieigų. Jame numatyta pastatyti Kultūros centro priestatą.

Kultūros centro teritorija suformuota ant dešiniųjų Nevėžio ir Smilgos upių aukštutinių terasų. Ji suformuota tarp Dvaro gatvės vakaruose, skersgatvio, einančio statmenai Dvaro gatvei pietuose, Nevėžio terasos šlaito rytuose ir Smilgos terasos šlaito šiaurėje.

Kultūros centro teritorija XVI-XIX a. priklausė Kėdainių dvarui. Dvaro teritorija suformuota maždaug 1535-1537 m. Tais metais dvaras, priklausęs Kėdainių savininkams Radviloms, iš kairiosios Nevėžio pusės buvo perkeltas į dešiniąją ir pastatytas ant aukštutinių Nevėžio, ir Smilgos upių terasų.

Pirmasis šaltinis apie Kėdainių dvarą yra 1604 m. miesto inventoriaus sąrašas. Jame aprašyti dvaro pastatai: minimi seni, bet geros būklės mediniai pastatai, dengti malksnomis. Po kai kuriais pastatais buvo sumūryti rūsiai, o vienas, kitas pastatas, tikriausiai, buvo fachverkinis, kadangi šaltinyje pavadintas „prūsišku mūru“. Kur stovėjo dvaro pastatai neaišku, jų vietos inventoriaus sąraše nenurodytos. Dvaro teritoriją nuo miesto juosė medinė tvora su mediniais vartais. Tvora ir vartai buvo dengti malksnomis.

XVII a. viduryje kunigaikštis Jonušas Radvila, norėdamas Kėdainius padaryti Biržų kunigaikštystės sostine, pradėjo statyti puošnius rezidencinius dvaro rūmus. Istoriniai šaltiniai liudija, kad iki 1655 m. kovo pradžios dvaro rūmai nebuvo pilnai užbaigti, o užbaigtųjų dalyje buvo įrengti prabangūs interjerai, kuriuos puošė paveikslai ir meno kūriniai. 1655-1658 m. neužbaigtus dvaro rūmus niokojo Jonušui Radvilai priešiškai nusiteikusių didikų kariuomenių daliniai. Nuniokotus rūmus 1664-1668 m. ėmėsi atstatyti Kėdainių savininkas Boguslavas Radvila. Ar jis juos atstatė žinių nėra.

1704 m. birželio mėnesį dvaro rūmus ir ūkinius trobesius apiplėšė, ir susprogdino švedų kariuomenės dalinys, vadovaujamas generolo Adamo Liudviko Levenhaupto.

XIX a. viduryje dvaro teritorija tapo carinės Rusijos nuosavybė. Detaliame 1869 m. miesto plane ji pažymėta „privačia valda, konfiskuota valstybės nuosavybėn“. XIX a. pabaigoje, pasak amžininkų, buvusioje dvaro teritorijoje styrojo rūmų griuvėsiai. Tuo laiku pietinė teritorijos dalis atiteko stačiatikių cerkvei, o didesnė šiaurinė dalis buvo miesto nuosavybė.

Tarpukariu dvaro teritorija buvo perplanuota: pietinėje ir vakarinėje teritorijos dalyse suformuoti miestiečių sklypai, o šiaurinė ir rytinė dalys buvo miesto nuosavybė. Miestiečių sklypams suformuotoje teritorijoje suplanuotos dabartinės Klevų ir Dvaro gatvės, ir skersgatvis statmenai Dvaro gatvei. Jis miestiečių sklypus skyrė nuo miesto savivaldybei priklaususios teritorijos. Pastarosios rytinėje dalyje, prie Nevėžio terasos šlaito buvo pastatytas medinis miesto pradinės mokyklos pastatas, o prie jo 1940 m. sumūryta, bet neužbaigta modernios architektūros miesto pradinė mokykla. Ją 1944 m. susprogdino naciai. Susprogdintos mokyklos vietoje 1961 m. pastatytas dabartinis Kultūros centras, o prie jo suformuotas didelis sklypas, J. Basanavičiaus g. Nr. 24.

Užstatomoje vietoje iškasta 10 įvairaus dydžio perkasų, ištirtas 137 kv. m plotas. Atkastas 16-44 cm storio kultūrinis sluoksnis. Apatinis kultūrinio sluoksnio horizontas datuotas XVII a., o viršutinis XX a. I puse.

Pirminį natūralų paviršių tiriamoje vietoje sudaro 14-20 cm storio rausvas aliuvinis priesmėlis su priemolio priemaiša. Jis atkastas 0,65 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus, kuris yra 43,54-43,64 m virš Baltijos jūros. Rausvas aliuvinis priesmėlis yra šaltinių ir polaidžių vandenų, tekėjusių iš aukštesnių Nevėžio terasos vietų, sąnašos. Po aliuviniu priesmėliu slūgso kietai susluoksniuotas rausvos spalvos moreninis priemolis su kalkakmenio priemaiša. Abu sluoksniai yra Nevėžio aukštutinės terasos natūralių sluoksnių viršutiniai horizontai.

Kultūrinis sluoksnis atkastas vakarinėje tiriamo ploto dalyje 0,24-0,26 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus. Jį sudaro 16-44 cm storio sumintas juodžemis su akmenukais ir kietai sumintų akmenukų luobais. Sumintas juodžemis ir kietai sumintų akmenukų luobai yra negrįsto kiemo sluoksnis, kuriame nėra tarpsluoksnių, o radinių labai mažai. Apatinis kiemo sluoksnio horizontas susiformavo XVII a, o viršutinis XX a. I pusėje. Didesnėje iškasto ploto dalyje kultūrinis sluoksnis sunaikintas. Jis sunaikintas 1940 m., statant Kėdainių pradinės mokyklos pastatą: kasant pamatų duobę ir liejant betoninius pamatus.

Statybų liekanų, ankstesnių nei XX a. I pusė iškastame plote nėra.

Archeologinių kasinėjimų duomenys liudija, kad pietinėje Kultūros centro teritorijos dalyje, XVII-XIX a. buvo dvarvietės kiemas, o XX a. I pusėje pradinės mokyklos kiemas. Sprendžiant iš kasinėjimų ir istorinių šaltinių, Kėdainių dvaro rūmai ir dvaro ūkiniai pastatai stovėjo už dabartinės Kultūros centro teritorijos. Jie stovėjo į pietus nuo dabartinės teritorijos už XX a. I pusėje statmenai Dvaro gatvei suplanuoto skersgatvio, kuris Kultūros centro teritoriją skiria nuo privačių sklypų. Privatūs sklypai dvaro rūmų vietoje suplanuoti ir apstatyti XX a. I pusėje.

                                       Algirdas Juknevičius (archeologas)

Kėdainių senamiesčio archeologiniai tyrinėjimai

Senamiesčio kultūrinio sluoksnio tyrinėjimas, tyrinėjimo duomenų publikavimas, archeologinių radinių kaupimas ir mokslinė jų analizė yra viena Kėdainių krašto muziejaus mokslinės veiklos sričių.
Kėdainių senamiesčio kultūrinis sluoksnis pradėtas kasinėti nuo 1986 m. Per dvidešimt kasinėjimų metų ištirtas apie 3 ha dydžio plotas iš 87 ha ploto, kuri užima visas senamiestis ir kurio ribos paskelbtos paminklinėmis.
Senamiesčio kultūrinio sluoksnio tyrinėjimai turi ne tik pažintinę reikšmę, bet ir praktinę vertę. Atkastos išnykusių sklypų ribos, pamatų liekanos ir rūsiai, gatvių ir aikščių grindiniai teikia svarbių duomenų rengiant senamiesčio kvartalų ir atskirų sklypų regeneracijos projektus, restauruojant senus ir statant naujus pastatus. 
Kasinėjant atskiras senamiesčio teritorijas nustatinėjamas ne tik kultūrinio sluoksnio storis ir sudėtis, jo išplitimo ribos arba jo formavimasis daugiau kaip per 600 metų laikotarpį, per kurį gyvuoja Kėdainiai, bet ir fiksuojama bei tyrinėjama sudėtis bei struktūra natūralių sluoksnių, susiklosčiusių Nevėžio slėnyje ir ant viršutinių upės terasų. Tai leidžia nustatyti Kėdainių vietovės reljefą iki įsikuriant žmonėms ir atsakyti į klausimą, kada žmonės apsigyveno dabartinių Kėdainių vietoje, ir kodėl gyventi jie pasirinko šią Nevėžio slėnio vietą.
Senamiesčio kultūrinis sluoksnis yra vienas pagrindinių šaltinių, padedančių geriau pažinti Kėdainių istorinę raidą, čia gyvenusių žmonių ūkinę veiklą, buitį ir kultūrą. Lemiamos reikšmės kultūrinio sluoksnio tyrinėjimo duomenys turi sprendžiant Kėdainių atsiradimo, pirminio užstatymo, sklypų planavimo ir miestiečių buities problemas.
Nuo 1986 iki 1990 m. Kėdainių senamiestyje buvo atliekami žvalgomojo pobūdžio kasinėjimai, o nuo 1990 m. pradėti didesnės apimties tyrinėjimai: 1990–1991 m. Senosios rinkos pietiniame pakraštyje ištyrus 688 kv. m plotą, atkastos XVI – XIX a. mūrinių ir medinių pastatų liekanos; 1992 m. Radvilų ir Skongalio gatvių kampe ištyrus 985 kv. m plotą atkasti XIV – XV a. medinės gyvenvietės fragmentai, 1992–1998 m. tyrinėti sklypai prie pagrindinių senamiesčio gatvių prieigų, nustatyti jų dydžiai ir apstatymo pobūdis.
Nuo 1999 m Kėdainių senamiestyje pradėti tyrinėti architektūros paminklai: 1999 m. buvo tyrinėta XVII–XIX a. Šviesioji gimnazija, 2002–2003 m. – XVIII–XIX a. sinagogų komplekso pastatai, 1998 ir 2004 m.- škotų Štiglio ir Arneto namai. Archeologinių kasinėjimų duomenys buvo pritaikyti restauruojant šiuos pastatus. 

Archeologas Algirdas Juknevičius

Etnografiniai tyrinėjimai

Kėdainių krašto muziejuje didelis dėmesys skiriamas etniniam paveldui. Didelis dėmesys skiriamas, kad išliktų mūsų krašto paveldas, kad būtų jo tąsa. Kiekvienais metais organizuojamos kraštotyrinės ekspedicijos bei užrašinėjama medžiaga iš pavienių pateikėjų.
Šiandieną labai svarbu, kad sukaupta medžiaga netaptų vien archyvinė vertybė. Todėl šalia fiksavimo stengiamasi išsaugoti etninį paveldą, rūpintis jo plėtra, ieškoma atitinkamų sklaidos būdų. 
Unikaliausi, įdomiausi išlikusių papročių, tautosakos, tikėjimo pavyzdžiai aprašomi rajoninėje spaudoje, vietinėse televizijos bei radijo laidose daug kalbama apie Kėdainių krašto etninę kultūrą. Prieš porą metų autentiškiausią medžiagą pradėta spausdinti ir respublikinėje spaudoje: „Šiaurės Atėnuos“, „Liaudies kultūroje“, „Ūkininke“.
Rajono folklorinių ansamblių repertuare pirmumas teikiamas regiono folklorui. Tad jų repertuaras nuolat papildomas Kėdainių krašto muziejuje saugoma žodinę liaudies kūryba.
Kultūros darbuotojai, pedagogai taip pat vis labiau gilinasi į savo regioninę kultūrą, pasinaudodami surinkta medžiaga praturtina renginius, integruoja pamokose, realizuoja projektiniuose užmanymuose.
Kėdainių krašto muziejuje vykdoma etnokultūrinė edukacinė veikla, vedamos pamokėlės, įgyvendinami projektai. Pamokėlių metu moksleiviai ne tik susipažįsta su etnografija, bet išsamiau susipažįsta su savo krašto papročiais, tautosaka, tikėjimais, klausosi bei mokosi dainuoti dainų, žaisti žaidimų, ratelių. 

Muziejininkė ir etnografė Regina Lukminienė

 

Tarptautinė istorikų ir archeologų konferencija Sankt Peterburge

2006 m. gruodžio 4-8 d. Kėdainių krašto muziejaus archeologas Algirdas Juknevičius dalyvavo tarptautinėje istorikų ir archeologų konferencijoje Sankt Peterburge (Rusija), kurią organizavo Rusijos Mokslų Akademijos Materialinės kultūros institutas. Konferencijoje buvo gvildenamos Lietuvos ir šiaurės vakarų Rusijos istorijos ir archeologijos problemos. A. Juknevičius skaitė pranešimą „Škotų bendruomenė Kėdainiuose XVII- XVIII a.“

2006 m. archeologiniai kasinėjimai M. Daukšos viešosios bibliotekos kieme

2006 metų liepos ir rugpjūčio mėnesį Kėdainių senamiestyje buvo tyrinėtas M. Daukšos viešosios bibliotekos kiemas, Didžioji rinka Nr. 9 ir Nr. 11. Ištyrus 208 m2 dydžio kiemo plotą nustatyta:

 • pirminis natūralus paviršius arba įžemis slūgso 1,20 m gylyje. Jį sudaro tamsiai pilkos spalvos aliuvinis priesmėlis, kuris yra Nevėžio senvagės nuosėdos. Senvagės priesmėlio nuosėdos kietai susluoksniuotos. Jos skleidžia aitrų dumblo kvapą.
 • kultūrinis sluoksnis atkastas 0,4 m gylyje. Jis yra 0,8 m storio, susiformavęs iš dviejų horizontų – apatinio, datuoto XIV – XV a ir viršutinio, datuoto XVI – XVIII a.
 • apatinis kultūrinio sluoksnio horizontas atkastas 0,8-0,9 m gylyje. Jis yra 0,3-0,4 m storio, susiformavęs iš šviesiai pilkos spalvos priesmėlio ir juodžemio intarpų sluoksnio. Priesmėlio sluoksnyje aptikta smulkių medžio angliukų, medinių kuoliukų žymių, degto molio ir molio tinko trupinių bei XIV – XV a. puodų šukių. Medinių kuoliukų žymės yra tvorų liekanos, o degto molio ir molio tinko trupiniai – molinių židinių, stovėjusių mediniuose namuose, likučiai. Jie liudija, kad XIV – XV a. dabartiniame M. Daukšos viešosios bibliotekos kieme stovėjo mediniai namai su molio židiniais, o sklypų ribas žymėjo žabais pintos tvoros.
 • viršutinis kultūrinio sluoksnio horizontas atkastas 0,4 m gylyje. Jis yra 0,4-0,5 m storio, susiformavęs iš juodžemio sluoksnio. Sluoksnis datuotas XVI – XVIII a.  Jame atkasta sudegusių ir sutrūnijusių rąstų liekanų, krosnies griuvenų, statybinės ir buitinės keramikos fragmentų, ir monetų lobis, kurį sudaro 603 variniai Jono Kazimiero šilingai. Radiniai liudija, kad XVI – XVIII a. dabartiniame M. Daukšos viešosios bibliotekos kieme stovėjo mediniai namai, kurie galiniais fasadais buvo atsukti į Nevėžio upę.
 • tiriamoje kiemo vietoje atkasti XVII ir XVIII a. mūrinių pamatų fragmentai, XX  a. pradžios rūsys ir XX a. II pusės betoniniai pamatai. Pamatai ir rūsys be aiškios planines struktūros ir apnaikinti XX a. statybų, todėl nėra paminklinės vertės. XX a. pradžios rūsys prastai sumūrytas ir apnaikintas XX a. II pusės statybų. Rūsys taip pat nėra paminklinės vertės.
2006 m. archeologiniai kasinėjimai sklype Senoji gatvė Nr. 18, Kėdainių senamiestyje

2006 metais Kėdainių senamiestyje, sklype Senoji gatvė Nr.18 buvo atkasti du mūriniai rūsiai. Vienas rūsys mūrytas XIX a. viduryje, o kitas – XVI a. pabaigoje ir yra seniausias mūrinis statinys dešiniojo kranto Kėdainių pusėje.

XIX a.rūsys atkastas Senosios rinkos aikštės ir Senosios gatvės kampe.

Rūsys yra stačiakampio plano, 13,9 m ilgio lygiagrečiai Senajai rinkos aikštei ir 7,5 m pločio lygiagrečiai Senajai gatvei. Jis yra dviejų patalpų su dviem laiptinėmis. Pagrindinė skliautuota rūsio laiptinė su tambūru mūryta prie mažosios patalpos, o  kita laiptinė – neskliautuota ir be tambūro – mūryta didžiojoje rūsio patalpoje. Abi laiptinės į rūsį veda iš Senosios rinkos aikštės.

Abi rūsio patalpos perdengtos pusiau cilindriniu skliautu, mūrytu per plytos plotį. Perdangos aukštis nuo rūsio akmenų grindų – 2,4 m.

Rūsio sienos mūrytos iš stambių ir vidutinio dydžio lauko riedulių ir plytų kurių vidutiniai dydžiai –  27,5-27,9 x 13,5-14,5 x 6,2-7,1 cm, o jų šonuose padarytos išilginės braukos. Plytos būdingos XVII a. Jos surinktos ir rūsio mūre panaudotos iš apleistų arba apgriuvusių XVII a. pastatų.

Rūsys mūrytas po stačiakampio plano 20,9×7,5 m dydžio namo rytine dalimi. Namas statytas 1821-1869 metais pietiniame tuometinės Senosios rinkos aikštės pakraštyje. Jis užfiksuotas 1889 metų nuotraukoje, kurioje matyti, kad namas buvo mūrinis, vieno aukšto su mansarda ir stačiu dvišlaičiu stogu, dengtu skiedromis. Namas nugriautas po II Pasaulinio karo, o skliautuotas rūsys apgriautas ir užpiltas statybiniu laužu, ir šiukšlėmis.

XVI a. rūsys atkastas 7,5 m į pietus nuo Senosios rinkos aikštės pietinės kraštinės ir 12,4 m į vakarus nuo Senosios gatvės. Jis atkastas prie XIX a. viduryje mūryto namo su skliautuotu rūsiu.

Rūsys yra kvadratinio plano 7,24 x 7,55 m dydžio, vienos patalpos su skliautuota laiptine ir skliautuotu tambūru. Rūsio patalpa 6,35 x 6,65 m dydžio ir 2,7 m aukščio.

Vakarinėje patalpos sienoje sumūryta 1,20 m pločio, 1,0 m aukščio ir 0,60 m gylio skliautuota niša, o pietinėje sienoje – 0,7 m pločio švieslangis. Švieslangis beveik sunaikintas. Išliko tik apatinės jo dalies fragmentas.

Rūsio laiptinė ir tambūras mūryti rytinėje patalpos dalyje Laiptinė yra 1,3 m pločio ir 4,60 ilgio, o tambūras – 1,3 pločio, 2,05 m ilgio ir 2, 25 m aukščio. Laiptinė ir tambūras į rūsio patalpą veda iš pietų.

Rūsio sienos 0,9-1,1 m storio, mūrytos iš stambių lauko riedulių. Lauko rieduliai plokšti 0,9 x 1,3 x 0,3-0,5 m skersmens, dėti eilėmis ir surišti riebiu kalkių skiediniu. Tarpai tarp lauko riedulių vietomis mūryti iš plytų.

Viršutinė rūsio sienų dalis mūryta iš plytų. Ant jų buvo padėtos rūsio perdangos sijos. Apatinė rūsio sienų dalis platesnė per 0,2 m už sienas ir remiasi į natūralų smėlio, smulkaus žvyro ir žvirgždo sluoksnį, kuris suneštas Nevėžio upės.

Rūsio grindys stambių ir vidutinio dydžio lauko riedulių. Lauko rieduliai dėti ant natūralaus Nevėžio sąnašų sluoksnio. Jie yra 2,7 m žemiau buvusios rūsio  perdangos. Taigi, rūsio patalpa buvo 2,7 m aukščio.

Rūsio laiptinės ir tambūro siena 0,55 m storio, mūryta iš raudonų ir gerai išdegtų plytų, kurių vidutiniai dydžiai – 25,1-28,4 x 12,8-15,6 x 8,3-7,4 cm. Plytų šonuose išilgai ir skersai padarytos braukos. Plytos rištos renesansiniu būdu. Laiptinės skliautas mūrytas “eglute” per plytos plotį, o tambūro skliautas pusiau cilindrinis, mūrytas taip pat per plytos plotį.

Laiptinės tambūro durų, vedančių į rūsio patalpą, anga skliautuota, 1,82 m aukščio nuo slenksčio ir 1,07 m pločio. Durų angos pakraštyje išliko geležiniai durų viriai.

Laiptinės laiptai mūryti iš šonais paguldytų ir stačiai padėtų plytų, rištu kalkių skiediniu Tambūras grįstas stambiais ir vidutinio dydžio lauko rieduliais.

Rūsys datuotas XVI a. pabaiga. Jo statybos datą liudija kvadratinis planas, gotikinis ir renesansinis mūras, balkinis perdengimas bei mūro tinke rastas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto III Vazos sidabrinis šilingas su 1599 metų data.

Rūsys ir ant jo stovėjęs kvadratinio plano dviejų aukštų namas XVI a. pabaigoje ir XVII a. I pusėje buvo Senosios rinkos turgaus aikštės viduryje. Nepatvirtintais, tačiau ir nepaneigtais duomenimis name buvo įsikūrusi pirmoji Kėdainių rotušė, o rūsyje – rotušės kalėjimas.

Rūsys užpiltas ir nenaudotas XVII a. II pusėje – jis užpiltas ir nenaudotas po gaisro. Mūrinis namas, stovėjęs ant rūsio, buvo atstatytas ir sujungtas su kitu namu, mūrytų prie Senosios gatvės.

Tautosakos rinkimas

Vyr. muziejininkė – etnografė Regina Lukminienė fiksavo tautosaką ir papročius Beinaičių ir Akademijos kaimuose. 2006 06 mėn.

Mokslinė konferencija Molėtuose

Direktorius R. Žirgulis skaitė pranešimą „Kėdainiai: Radvilų periferija ar centras?“ mokslinėje konferencijoje „Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai“, vykusioje 2006 11 15 Molėtuose.

2005 m. mokslinė veikla

Muziejininkė Jūratė Nekrašienė skaitė pranešimą „Kėdainių krašto muziejaus veikla XVIII a. karmelitų vienuolyno pastate“ VIII muziejų mokslinėje konferencijoje „Muziejai istoriniuose pastatuose“ (Vilnius). 2005 04 28.

Vyr. muziejininkė – etnografė Regina Lukminienė dalyvavo ekspedicijoje „Žmogus ir gyvenamoji aplinka Bartkūniškio, Akademijos, Medėkšių, Devynduonių kaimuose“. 2005 06 13-27.

Direktorius R.Žirgulis dalyvavo rengiant Kėdainių turistinio įvaizdžio formavimo galimybių studiją. 2005 06 – 09 mėn.

Archeologas Algirdas Juknevičius skaitė pranešimą „Kėdainių urbanistikos raida XIV – XVII a.” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos ir Rusijos Šiaurės Vakarų regiono miestų tapatybė” Lietuvos istorijos institute 2005 09 20.

Vyr. muziejininkė – etnografė Regina Lukminienė pateikė darbą respublikiniam Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame respublikiniame konkurse „Etniniai kultūros šaltiniai. Žmogus ir gyvenamoji aplinka. 2005 m. lapkričio mėn.

Daugiakultūrio centro administratorė Audronė Pečiulytė skaitė pranešimą „Kėdainiai – provincijos fenomenas“ tarptautinėje konferencijoje „Daugiakultūris Lietuvos miestų paveldas: istorinė patirtis, šiandiena ir ateities perspektyvos“ (Vilnius). 2005 12 15

Galerija