header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Dokumentai
Finansinės ataskaitos
pdf

2024 kovo 31 d. finansinės ataskaitos

pdf

2023 gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos

pdf

2023 gruodžio 31 d. Aiškinamojo rašto priedai

pdf

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf

Finansinė ataskaita 2023 rugsėjo 30 d.

pdf

Finansinė ataskaita 2023 birželio 30 d.

pdf

Finansinė ataskaita 2023 kovo 31 d.

pdf

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022 gruodžio 31 d.

pdf

Finansinė ataskaita 2022 rugsėjo 30 d.

pdf

Finansinė ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

pdf

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

pdf

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį

pdf

2021 II ketvirčio Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

pdf

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

pdf

2021 I ketvirčio Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

Muziejaus dokumentai
pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2024 m. veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus Rimanto Žirgulio 2024 metų užduotys

pdf

2023 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Kėdainių krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo

pdf

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kėdainių krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo nuo 2024 m. sausio 1 d.

pdf

2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2023 metų veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2023 m. užduotys

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2022 m. veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2022 m. užduotys

pdf

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

pdf

Kėdainių krašto muziejaus veiklos plano ataskaita 2020

pdf

Muziejaus veiklos sritys

pdf

Tarnybinio automobilio naudojimo taisyklės

pdf

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

pdf

Muziejaus lankymo taisyklės

pdf

Kėdainių krašto muziejui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

pdf

2020 m. Kėdainių muziejaus veiklos planas

pdf

Muziejaus nuostatai

Viešieji pirkimai
pdf

Konfidencialumo pasižadėjimas

pdf

Nešališkumo deklaracija

pdf

Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės

pdf

Kėdainių krašto muziejaus mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklės

Korupcijos prevencijos programa
pdf

Kova su korupcija