header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Dokumentai
Finansinės ataskaitos
pdf

2022 – 06 – 30 finansinė ataskaita

pdf

2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

pdf

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

pdf

2021 m. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį

pdf

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

pdf

2021 m. II ketvirčio Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

pdf

2021 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

pdf

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

pdf

2019 m. metinė veiklos ataskaita

pdf

2018 m. metinė finansinė ataskaita

Muziejaus dokumentai
pdf

2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2023 metų veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2023 m. užduotys

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2022 m. veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

pdf

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2022 m. užduotys

pdf

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

pdf

2021 m. veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus veiklos plano ataskaita 2020

pdf

Muziejaus veiklos sritys

pdf

Tarnybinio automobilio naudojimo taisyklės

pdf

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

pdf

Muziejaus lankymo taisyklės

pdf

Kėdainių krašto muziejui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2019 m. ataskaita

pdf

2020 m. Kėdainių muziejaus veiklos planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus 2018 m. veiklos ataskaita

pdf

Muziejaus nuostatai

Viešieji pirkimai
pdf

2021 m. viešųjų pirkimų planas

pdf

Kėdainių krašto muziejaus mažos vertės pirkimų organizavimo taisyklės

pdf

Informacija apie Kėdainių krašto muziejaus 2021 m. Viešuosius pirkimus

Korupcijos prevencijos programa
pdf

Kova su korupcija