header-img
Sitemap
Version for the disabled
Almos ir Ingos Laužonyčių žymių paveikslų reprodukcijų – dėlionių parodos „Dėlioniškas mąstymas“ atidarymas
Pradžia:2024-03-15 - 17:00
Pabaiga:18:00
Address:J. Basanavičiaus g. 45
Phone:+370 347 57398
Almos ir Ingos Laužonyčių žymių paveikslų reprodukcijų – dėlionių parodos „Dėlioniškas mąstymas“ atidarymas

Kovo 15 d. 17 val. Janinos Monkutės – Marks muziejuje – galerijoje Almos ir Ingos Laužonyčių žymių paveikslų reprodukcijų – dėlionių parodos „Dėlioniškas mąstymas“ atidarymas.

Renginys nemokamas. Paroda veiks iki balandžio 20 d.

Apie:

Sesės Alma ir Inga Laužonytės – taikomųjų, vizualinių ir scenos menų kūrėjos ir tyrėjos, kurioms svarbu mokslo ir meno sintezė. Jų mokslinių ir meninių interesų laukas susijęs su menotyrine, filosofine, edukacine žiūra. Daug dėmesio skiriama tarpdalykinės kultūros komunikacijos plėtotei.

 

TRUMPAS PARODOS PROJEKTO KONCEPTAS:

 

Dabartiniu laikotarpiu stiprėjant galingoms kultūrinės niveliacijos tendencijoms, vis dažniau ir intensyviau menininkai ieško savo kultūrinės savasties, kuri susipina su atmintyje išdilusiomis istorijomis. Vis naujus prasmių horizontus išgyvenanti vaizdų užvaldyta kultūra sustiprina kūrybinės vaizduotės ribas. Todėl šiuo projektu siūlome į nusistovėjusias meno kūrinio supratimo formas  pažvelgti iš galimų jos matymo įveikos būdų, suvokiant dėlionę kaip mąstymą. Kitaip tariant, nuo „grįžimo į esmę“, prie „žengimo į ateitį“ implikacijų. Šiam procesui reikalingi “tarpininkai”, kas šiuo konkrečiu atveju tampa pasirinkti asmenys iš kultūros srities. Visa tai virsta žaidimo metafora, skatinanti išeiti iš mąstymo rutiniškumo link dėlionės kalbos suteikiamų transformacijų, kurios dar labiau stiprina emocinį, estetinį, intelektualinį paveikumą.  Šis sintezės koegzistavimas veikia ne tik šios parodos stebėtojo savirefleksiją, bet ir visuomenės savivoką, padeda geriau įsisavinti, suprasti, interpretuoti meno kalbą, sujudinant kultūrinę refleksiją.