header-img
Sitemap
Version for the disabled
Muziejaus kryžių kolekcija pasipildė Mato Gurskio kryžiumi iš Kalnaberžės

Kėdainių krašto muziejaus kryžių kolekcija yra viena iš didžiausių Lietuvoje.

Šiandien, birželio 1 d., ją papildė dar vienas eksponatas – vieno žymiausio Vidurio Lietuvos kryždirbio Vinco Svirskio mokinio ir pasekėjo Mato Gurskio 1899 m. darbas.

Šį kryžių muziejui dovanojo Aistė ir Nerijus Švaranavičiai iš Kalnaberžės.

Kryžiaus siužetai: Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu (arba Šiluvos Švč. Mergelė Marija). Kitoje pusėje – Prisikėlęs Kristus.

Nuotraukose: šis kryžius ūkininko Kazio Žemaičio kieme Kalnaberžės kaime, Surviliškio vls., Kėdainių ap. Užrašas: „Szwęcziausi P. Marija Szydlawe Stebuklinga“. Iš A. Varno rinkinio. Fot. 1924 m.

Informaciją apie kryžių, jo autorystę operatyviai padėjo nustatyti Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Skaidrė Urbonienė.

Daugiau nei 100 metų skaičiuojantis kryžius bus konservuojamas ir tik tuomet papildys muziejaus V. Svirskio salėje jau esančių medinių kryžių gretas.