header-img
Sitemap
Version for the disabled
Janinos Monkutės – Marks muziejus galerija – naujasis Kėdainių krašto muziejaus padalinys

Balandžio 15 d. Kėdainių miesto rotušėje įvyko Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos perdavimo Kėdainių krašto muziejui iškilmės.

Praėjusiais metais Janinos Monkutės – Marks šeimai nusprendus muziejų – galeriją parduoti, Kėdainių rajono savivaldybė priėmė sprendimą įsigyti šį išpuoselėtą meno židinį.

Janinos Monkutės – Marks muziejus – galerija tampa mūsų muziejaus padaliniu!

Šeštadienį, balandžio 15 d., iškilmingo renginio metu Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Janinos Monkutės – Marks muziejaus direktorė Dalia Minkevičienė – Jazdauskienė bei Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis Kėdainių miesto rotušėje pasirašė Janinos Monkutės – Marks muziejaus veiklos tvirtinimo deklaraciją.

Deklaracijoje skelbiama, kad:

Ilgametė muziejaus – galerijos vadovė Dalia Minkevičienė – Jazdauskienė taip pat perdavė simbolinį muziejaus – galerijos raktą Kėdainių krašto muziejaus direktoriui Rimantui Žirguliui.

Apie Janinos Monkutės – Marks muziejų – galeriją:

Muziejaus istorija prasidėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kuomet Lietuvos išeivei, menininkei Janinai Monkutei-Marks kilo mintis padovanoti Tėvynei savo kūrybą.  2000 m. Janina Monkutė-Marks įsteigė pelno nesiekiančią organizaciją ir įsigijo buvusio krašto muziejaus pastatą. Muziejus galerija rekonstruota iš vieno aukšto dviejų fligelių pastato, kuriame nuo XX a. pr. iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Juozapavos palivarko sodybos pastatas. Tarpukariu rekonstruotame pastate veikė notarų kontora, pirmaisiais sovietmečio dešimtmečiais – moksleivių namai, o nuo 1967 iki 2000 m. – Kėdainių krašto muziejus.

2001 m. spalio 20 d. naujasis Janinos Monkutės-Marks muziejus atvėrė duris lankytojams. Pirmosios parodos „Dovana Tėviškei“ atidaryme dalyvavo Janina Monkutė-Marks, jos sūnūs Paul ir Peter Marks, JAV ambasadorius John Tefft ir ponia Mariella Tefft, Kėdainių meras Viktoras Muntianas ir kiti garbingi svečiai.

2007 m. rugpjūčio 12 d. Janinai Monkutei–Marks suteiktas Kėdainių krašto garbės pilietės vardas. Šį titulą išeivijos menininkė pelnė už ypatingą indėlį į Kėdainių rajono ir visos Lietuvos kultūrinį gyvenimą, profesionalaus meno puoselėjimą, švietėjišką veiklą, nuolatinį dėmesį kėdainiečiams ir bendruomenės stiprinimą bei Lietuvos vardo garsinimą visame pasaulyje.

Kasmet galerijoje buvo rengiamos parodos. Jų autoriai – žymūs Lietuvos ir užsienio menininkai. Galerijoje buvo eksponuota tapyba, fotografija, keramika, šiuolaikiniai menai. Tačiau visuomet prioritetas skiriamas tekstilės parodoms. Vienas iš galerijos tikslų buvo  pristatyti Lietuvos žmonėms žinomų užsienio menininkų kūrybą. Muziejuje nuolat buvo eksponuojama Janinos Monkutės-Marks kūrybos kolekcija, kurią sudaro tekstilės, tapybos ir grafikos kūriniai.

Praėjusiais metais Janinos Monkutės – Marks šeimai nusprendus muziejų – galeriją parduoti, Kėdainių rajono savivaldybė priėmė sprendimą įsigyti šį išpuoselėtą meno židinį.

Ilgametė muziejaus – galerijos vadovė Dalia Minkevičienė – Jazdauskienė  ir Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis

Ilgametė muziejaus – galerijos vadovė Dalia Minkevičienė – Jazdauskienė perdavė simbolinį muziejaus – galerijos raktą Kėdainių krašto muziejaus direktoriui Rimantui Žirguliui.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Janinos Monkutės – Marks muziejaus direktorė Dalia Minkevičienė – Jazdauskienė bei Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis Kėdainių miesto rotušėje pasirašė Janinos Monkutės – Marks muziejaus veiklos tvirtinimo deklaraciją.

Deklaracijoje skelbiama, kad: paliekamas Janinos Monkutės – Marks muziejaus pavadinimas ir logotipas; naudojama muziejaus vėliava su muziejaus logotipu; visi dovanoti meno kūriniai, kurių autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims, saugomi šiame muziejuje; Janinos Monkutės – Marks meno kūriniai eksponuojami antrajame muziejaus aukšte bei vieną kartą metuose muziejuje organizuojama paroda iš menininkų dovanotų meno kūrinių.