header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Etnografiniai tyrinėjimai

Kėdainių krašto muziejuje didelis dėmesys skiriamas etniniam paveldui. Didelis dėmesys skiriamas, kad išliktų mūsų krašto paveldas, kad būtų jo tąsa. Kiekvienais metais organizuojamos kraštotyrinės ekspedicijos bei užrašinėjama medžiaga iš pavienių pateikėjų.
Šiandieną labai svarbu, kad sukaupta medžiaga netaptų vien archyvinė vertybė. Todėl šalia fiksavimo stengiamasi išsaugoti etninį paveldą, rūpintis jo plėtra, ieškoma atitinkamų sklaidos būdų. 
Unikaliausi, įdomiausi išlikusių papročių, tautosakos, tikėjimo pavyzdžiai aprašomi rajoninėje spaudoje, vietinėse televizijos bei radijo laidose daug kalbama apie Kėdainių krašto etninę kultūrą. Prieš porą metų autentiškiausią medžiagą pradėta spausdinti ir respublikinėje spaudoje: „Šiaurės Atėnuos“, „Liaudies kultūroje“, „Ūkininke“.
Rajono folklorinių ansamblių repertuare pirmumas teikiamas regiono folklorui. Tad jų repertuaras nuolat papildomas Kėdainių krašto muziejuje saugoma žodinę liaudies kūryba.
Kultūros darbuotojai, pedagogai taip pat vis labiau gilinasi į savo regioninę kultūrą, pasinaudodami surinkta medžiaga praturtina renginius, integruoja pamokose, realizuoja projektiniuose užmanymuose.
Kėdainių krašto muziejuje vykdoma etnokultūrinė edukacinė veikla, vedamos pamokėlės, įgyvendinami projektai. Pamokėlių metu moksleiviai ne tik susipažįsta su etnografija, bet išsamiau susipažįsta su savo krašto papročiais, tautosaka, tikėjimais, klausosi bei mokosi dainuoti dainų, žaisti žaidimų, ratelių. 

Muziejininkė ir etnografė Regina Lukminienė