header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Ukrainos fotografų paroda „Kartu“
Pradžia:2023-11-17 - 17:00
Pabaiga:2024-01-07 - 17:00
Adresas:J. Basanavičiaus g. 45
Telefonas:+370 347 57398

Nuotraukų paroda „Kartu“

Lapkričio 17 d. Kėdainiuose atidaroma Ukrainos fotografų paroda Lietuvoje – „Kartu“. Tai pasakojimai apie ukrainiečių gyvenimą Lietuvoje bei lietuvių ir ukrainiečių šeimų, įstaigų ir įmonių sąveiką. Fotografai iš skirtingų Ukrainos regionų, dabar gyvenantys skirtinguose Lietuvos miestuose, susivienijo, kad parodytų skaudžius ir pozityvius dalykus – adaptaciją naujoje vietoje, lietuvių pagalbą, bendrus projektus, liūdesį dėl Tėvynės. Parodoje – portretai, meninės fotosesijos, reportažai apie įvykius, fotopaveikslai.

 

Pagrindinė parodos idėja – lietuvių ir ukrainiečių, Lietuvos ir Ukrainos sąveika, nes kartu mes darome neįtikėtinus dalykus.

 

Atidarymas vyks Lapkričio 17 d. 17:00 val Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija, J. Basanavičiaus g. 45, kur galėsite pabendrauti su fotografais ir sužinoti jų istorijas. Paroda veiks iki sausio 7 d imtinai, o vėliau keliaus į kitus Lietuvos miestus. Įėjimas nemokamas.

 

Parodą  „Kartu“ įgyvendina Marija Kutniakova ir „Štuka“. Paroda yra projekto “Ukrainian stories”, kurį inicijavo ir finansuoja The Nordic House Reikjavike ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, dalis.

 

Photo exhibition “Together”

 

On November 17, a joint photo exhibition of Ukrainian photographers in Lithuania – “Together” – opens in Kedainiai. These are stories about the life of Ukrainians in Lithuania, the interaction of Lithuanian and Ukrainian families, institutions, and businesses.

 

Photographers from different Ukrainian regions, who now live in different Lithuanian cities, united to show painful and positive issues – adaptation in a new place, help of Lithuanians, joint projects, sadness for the Motherland. The exhibition includes portraits, artistic photo shoots, reports on events, and photographs.

 

The main idea of the exhibition is the interaction of Lithuanians and Ukrainians, Lithuania and Ukraine, because together we do incredible things.

 

The opening will take place on November 17 at 17:00 at Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija, J. Basanavičiaus g. 45, where you will be able to talk to the photographers and learn their stories. The exhibition will last until January 7 inclusive, and then it will go to other Lithuanian cities. Free entrance.

 

The exhibition “Together” is implemented by Maria Kutnyakova and NGO “Shtuka” as part of the “Ukrainian Stories” project, which is financed by The Nordic House in Reykjavik and the Nordic Council of Ministers Office in Lithuania.

 

Фотовиставка “Разом”

 

17 листопада в Кедайняй відкривається спільна фотовиставка українських фотографів у Литві – “Разом”. Це історії про життя українців в Литві, взаємодію литовських та українських родин, інституцій, бізнесів.

 

Фотографи з різних українських регіонів, які зараз живуть в різних литовських містах, об’єдналися, щоб показати болісні та позитивні питання – адаптація на новому місці, допомога литовців, спільні проекти, сум за Батьківщиною. У виставці є портрети, художні фотосесії, репортажі з подій, фотокартини.

 

Головна ідея виставки – взаємодія литовців та українців, Литви та України, бо разом ми робимо неймовірні речі.

 

Відкриття відбудеться 17 листопада о 17:00 в Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija, J. Basanavičiaus g. 45, там можна буде поспілкуватися з фотографами та дізнатися їх історії. Виставка триватиме до 7 січня включно, а далі поїде в ще інші литовські міста. Вхід вільний.

 

Виставку “Разом” реалізує Марія Кутнякова та ГО “Штука” як частину проєкту “Українські історії”, який фінансує The Nordic House у Рейк’явіку та Nordic Council of Ministers Office in Lithuania.