header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
1863 m. sukilimo 160 – mečiui atminti skirta atvirukų paroda iš Eugenijaus Peikštenio asmeninės kolekcijos
Pradžia:2023-07-01 - 9:00
Pabaiga:2023-08-31 - 17:00
Adresas:Paberžė, Gudžiūnų seniūnija, Kėdainių r.
Telefonas:+370 645 12407
1863 m. sukilimo 160 – mečiui atminti skirta atvirukų paroda iš Eugenijaus Peikštenio asmeninės kolekcijos

1863 m. sukilimo muziejuje Paberžėje nuo liepos 1 d. eksponuojama 1863 m. sukilimo 160 – mečiui atminti skirta atvirukų paroda iš Eugenijaus Peikštenio asmeninės kolekcijos (Vilnius).

APIE KOLEKCIJĄ:

XX a. I-II DEŠIMTMEČIŲ ATVIRUKAI SU 1863- 1864 SUKILIMO HERBU

Atvirukų leidimo chronologija – iki 1920 m. Seniausias atvirukas leistas 1899 m. Didžioji dauguma atvirukų leisti Rusijos, Austro- Vengrijos, Vokietijos imperijose (dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos teritorijos). Viso surinkta 64 atvirukų su 1863-1864 m. sukilimo herbu.

Piotr Anczewski straipsnyje “Powstanie Styczniowe na dawnej pocztowce” rašo, kad “Biblioteka Narodowa”  ikonografijos skyriaus rinkinyje, kuriame yra apie 100 tūkst. pašto atvirukų išleistų iki 1945 metų, saugoma 120 atvirukų skirtų 1863-1864 metų sukilimui. Šie atvirukai sugrupuoti į kelias dalis: siužetinius, alegorinius, heraldinius. Mano rinkinyje kaupiami atvirukai tik su lituanistine heraldika, nerenkami alegoriniai, siužetiniai atvirukai kuriuose nepavaizduoti šie heraldiniai ženklai..

Tie patys ar panašūs vaizdai ir motyvai kartais kartojasi, tačiau juos skiria skirtingi leidimo metai arba leidyklos (pvz. tapačios ar panašios spaudos formos panaudotos ir 1903m. atviruke minint Sukilimo 40-as metines, ir 1913m. atviruke- minint Sukilimo 50-as metines). Kartais tos pačios spaudos formos naudotos ir Carinėje Rusijoje leistuose ir vėliau Lietuvoje leistuose atvirukuose (pvz. Krokuvoje Kranikowskio išleisto atviruko su tekstu “Litwo! Ojczyzno moja” piešinys vėliau panaudotas Kaune ir Ukmergėje leistuose atvirukuose su Lietuvos himnu).

Simbolika Sukilimo herbe. Daugumoje atvirukų skydas 3 dalių. Kairėje raudoname fone Lenkijos erelis, dešinėje mėlyname fone Lietuvos Vytis, apačioje baltame fone Ukrainos (Kijevo Rusios, Kijevo vaivadijos nuo 1569m.) – Arkangelas Mykolas. Šiuos atvirukus galima išskirti į 2 grupes: pirmoji (36 vnt.) Arkangelas Mykolas vaizduojamas rankose laikantis kardą ir makštis, antroji- (30 vnt.) Arkangelas Mykolas vienoje rankoje laiko kardą, kitoje skydą su Vyties kryžiumi. Prie Sukilimo herbo kartais vaizduojama ir raudona-mėlyna-balta spalvų vėliava (spalvų seka įvairuoja). Šios spalvos yra herbų skydų fono spalvos- Lenkijos raudona, Lietuvos mėlyna, Ukrainos balta.   Dalyje Sukilimo herbų pavaizduotas ir Čenstakavos Dievo Motinos paveikslas.

 Be 1863m. Sukilimo temos atvirukų, rinkinyje sukaupta nemažai to paties laikotarpio atvirukų (su lituanistiniais heraldiniais ženklais- Vytimi, Vyties kryžiumi, Gediminaičių stulpais), kuriuose pavaizduoti Lietuvos valdovų, didikų ir miestų herbai, kurie skirti Žalgirio mūšiui, T. Kosciuškos ir 1831 metų sukilimams, kitoms istorinėms temoms.