header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
KĖDAINIŲ MUZIEJININKAI VAIKŠČIOS SU ŠALMAIS?

„Tuoj užvirs Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus restauracijos darbai, bus pradėtas Paberžės 1863 m. sukilimo muziejaus stogo remontas, tad vos ne visas muziejus kurį laiką bus pastoliuose, o muziejininkai vaikščios su šalmais“ – juokauja Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis ir džiaugiasi, kad štai visai neseniai su Centrine projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta ir muziejaus padalinio Daugiakultūrio centro modernizavimo finansavimo sutartis.

Bus modernizuojamas Kėdainių krašto muziejus ir padalinys Daugiakultūris centras

Dėl Kėdainių krašto muziejaus pastato sutvarkymo ir modernizavimo savivaldybės administracija su Centrine projektų valdymo agentūra metų pradžioje pasirašė finansavimo sutartį. Dėl muziejaus padalinio Daugiakultūrio centro modernizavimo paraiška gauti finansavimą iš ES investicijų fondų buvo pateikta kiek vėliau, o finansavimo sutartis buvo pasirašyta visai neseniai, liepos pabaigoje. Dabar reikia atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti rangos darbų, statybos darbų techninės priežiūros ir kt. sutartis ir darbai prasidės. Džiugu, kad šie svarbūs kultūros objektai bus suremontuoti iš esmės.

Projekto „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas“ vertė beveik 493 tūkst. Eur, iš kurių 20 proc. savivaldybės biudžeto lėšos ir 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšos. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Daugiakultūrio centro tvarkomieji paveldosaugos ir statybos darbai pagal parengtą techninį projektą, įrengtos parodų apšvietimo ir eksponavimų sistemos, įsigyta įgarsinimo, kino filmų, kompiuterinė įranga, baldai, sukurtos ir įgyvendintos ekspozicijos, taip pat įsigyta įranga skirta edukaciniams užsiėmimams.

Projekto „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ vertė beveik 467 tūkst. Eur, iš kurių 20 proc. savivaldybės biudžeto lėšos ir 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšos. Bus atliekami šie darbai: rūsio ir fasado mūrinių sienų, cokolio remontas, vidaus patalpų remontas, esamo pirmo, antro aukštų ir rūsio remontas, pritaikant žmonėms su negalia, įrengiant keltuvą neįgaliesiems ir kt. darbai.

Šio projektų tikslas − užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą.

Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis pasakojo, kad viso muziejaus pastato restauravimo darbai buvo daryti 2000-aisiais, kai muziejus buvo perkeltas į šias patalpas, o ekspozicija įrengta per rekordinį 3 mėn. laikotarpį ir muziejus atidarytas 2000 m. rugsėjo mėn. „Lėšos nebuvo didelės, tad tada ir buvo įrengta viskas greitai, paprastai, o dabar jau viskas atgyveno“, − sakė Rimantas. 2013−2014 m. buvo pakeistas muziejaus stogas ir dalyje palėpių įrengtos fondų saugyklos. Daugiakultūris centras po restauravimo duris atvėrė 2002 m. ir nuo to laiko nebuvo remontuotas, tik papildyta ekspozicija apie Kėdainių žydų bendruomenę ir holokaustą.

„Būtina tvarkyti pastatų išorę ir vidų, atlikti pamatų ir sienų hidroizoliaciją, keisti langus ir duris, tvarkyti komunikacijos ir šildymo sistemas. Atlikus šiuos darbus, reikia įrengti modernias ekspozicijas muziejuje ir Daugiakultūriame centre. Be to, Daugiakultūrį centrą reiktų dar labiau pritaikyti koncertų, konferencijų, seminarų rengimui, filmų demonstravimui“, − kalbėjo R. Žirgulis.

Per metus Kėdainių krašto muziejuje apsilanko vidutiniškai 7 000 lankytojų, Daugiakultūriame centre – būna ir iki 10 000 per metus. Muziejuje ir padaliniuose kasmet vyksta apie 130 renginių, 914 edukacinių užsiėmimų, 796 ekskursijos.

Daugiakultūriame centre per metus surengiama apie 30 koncertų, 12 parodų, vyksta nuo 50 iki 60 įvairių renginių (knygų pristatytų, susitikimų, konferencijų, seminarų, popiečių ir kt.). Aktyvi edukacinė veikla: organizuojami protmūšiai ir viktorinos mokiniams, edukacinės programos, seminarai.

Abu pastatai – ir Kėdainių krašto muziejus ir jo padalinys Daugiakultūris centras – yra paveldo objektai. Abiems pastatams suremontuoti reikės 2 metų.

Tuoj prasidės kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus ir 1863 m. sukilimo muziejaus remonto darbai

Primintina, kad šiuo metu yra vykdomas 2014−2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ (ENI-LLB-1-109).

Projekto tikslas – restauruoti kunigaikščių Radvilų kriptą ir sarkofagus Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, atlikti kunigaikščių Radvilų kapaviečių mokslinius tyrimus, įrengti modernias ekspozicijas, surengti kunigaikščių Radvilų laikotarpį atspindinčius kultūrinius renginius, konferencijas Kėdainiuose ir Nesvyžiuje.

Projekto vertė – beveik 727 tūkst. Eur. Iš jų 10 proc. − savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto darbai turi būti baigti 2020 metų pradžioje.

Taip pat galima pasidžiaugti, kad tuoj bus pradėtas 1863 m. sukilimo muziejaus Paberžėje remontas. Kėdainių rajono savivaldybė pasirašė sutartį su bendrove „Projektas Karma“ dėl pastato stogo, cokolio, įėjimo, vidaus sienų ir lubų tvarkymo ir kitų remonto darbų. Darbų vertė – 50 tūkst. eurų. Darbai turi būti padaryti per 5 mėn.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija