header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Finansuotas Daugiakultūrio centro parengtas projektas „Atmintis – tautos stiprybės šaltinis“

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro parengtas projektas „Atmintis – tautos stiprybės šaltinis“, skirtas paminėti 1863-1864 metų sukilimą, dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų konkurse ir  gavo finansavimą  (2500 Eur).

Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2023 metų rugpjūčio mėn. Bus parengtas turistinis maršrutas „1863 – 1864  metų sukilimo vietomis“ ir suorganizuotos 3 ekskursijos parengtu „1863-1864 m. sukilimo vietomis“ maršrutu: 1 – suaugusiems ir 2 miesto gimnazijų mokiniams.

Taip pat pakviesime pasiklausyti Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų dr. Zitos Medišauskienės viešos paskaitos apie 1863 metų sukilimo vadą Z. Sierakausko ir jo žmonos Apolonijos Dalevskytės – Sierakauskienės vaidmenį sukilime, remiantis jos parašyta knyga „Atsiminimai“.  Taip pat  surengsime Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų daktarės Olgos Mastianicos – Stankevič paskaitą „Moterys XIX amžiaus sukilimuose“ ir koncertą „Dedikacija kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui – Tėvynei skirius turtus, darbus ir gyvenimą“, remiantis Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo istorija, kurį atliks aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Giedrė Zeicaitė.