header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Bendra informacija

Muziejuje eksponuojami Kėdainių krašto ir miesto archeologijos radiniai, pasakojama apie XVI–XIX a. ir XX a. tarpukario Kėdainius. Taip pat supažindinama su tautinių ir konfesinių bendruomenių istorija, dvarų buitimi, Nepriklausomybės kovomis 1918–1919 metais, partizaniniu judėjimu. Muziejuje yra įrengta vienuolio celė, ekspozicijos, skirtos Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui (1911–2004). Nuolatinėje ekspozicijoje gausu retų XVII–XVIII a. dokumentų, fotografijų, galima aplankyti ragų baldų kambarį, kuriame yra XIX a. ragų baldų komplektas iš Apytalaukio dvaro. Muziejuje eksponuojami unikalūs savamokslio medžio drožėjo Vinco Svirskio (1835–1916) kelių metrų aukščio kryžiai ir koplytstulpiai, kurie yra išskaptuoti iš vientiso rąsto su šventųjų bareljefais, horeljefais, gyvūnų atvaizdais bei augalų motyvais.

2019 m. muziejus pasipildė nauja interaktyvia ekspozicija – “Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose”. 

Ekspozicijoje galite pamatyti interaktyvų Kėdainių maketą , kuriame 7 figūros nušviečia istoriniais faktais paremtus pasakojimus apie to meto švietimą, dvaro gyvenimą, prekybą bei įvairių konfesijų santykius.

Makete istorijas pasakojantys personažai buvo parinkti remiantis pagrindinėmis ir svarbiausiomis tautinėmis ir konfesinėmis bendruomenėmis mieste.

Dėliodami figūras ant šviečiančių taškų lankytojai gali išgirsti pasakojimus iš lietuvio evangeliko reformato kunigo, lietuvio reformato gimnazisto, evangeliko liuterono, škoto pirklio, žydo, katalikės moters bei kurtų veislės kalaitės Karūnos.

Kita nauja muziejaus ekspozicija yra skirta Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikų įvykiams. Ekspozicijoje „Netektys 1940 – 1953 m.“ multimedijos projektorių pagalba vaizduojami Sovietų valdžios Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą, partizaninių kovų bei Holokausto momentai.

Greta pastovių ekspozicijų muziejuje rengiamos keičiamos parodos, vyksta kultūriniai renginiai, organizuojamos teminės ekskursijos muziejuje ir jo padaliniuose, Kėdainių senamiestyje bei rajone.