header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Edukacinė veikla

DĖMESIO!

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.:

Muziejus – labai artima mokyklai kultūros įstaiga, ypač didelį dėmesį skirianti edukacinei veiklai.

Šiandien edukacinė Kėdainių krašto muziejaus ir jo padalinių programos yra labai įvairiapusės ir plačios. Jos apima istoriją, dailę, etnokultūrą, skirtos įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems. Paruoštos kelios ilgos edukacinės programos, kuriose yra įtrauktos mokomosios ekskursijos ir darbas architektūriniuose objektuose. Taip pat sudaryta galimybė apsirengti renesansinio stiliaus rūbais, pasipuošti XIX a. dvaro aksesuarais.

Informacija telefonu:

Istorinės programos Krašto muziejuje (Didžioji g. 19) – Regina Adomaitienė (8 347) 53685, (8 650) 45597

Etnokultūrinės programos Tradicinių amatų centre Arnetų name (Radvilų g. 21) – Regina Lukminienė (8 645) 05168

Daugiakultūriame centre (Senosios rinkos a. 12) – Audronė Pečiulytė (8 347) 51778,(8 650) 45585

1863 m. sukilimo muziejuje (Paberžė) – Alina Galvanauskienė (8 618) 31593

VYKDOMŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAI:

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUJE VYKDOMOS EDUKACINĖS PROGRAMOS:

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Regina Adomaitienė (8 347) 53685, (8 650) 45597

KĖDAINIAI – MIKALOJAUS DAUKŠOS IR ČESLOVO MILOŠO ŽEMĖ

Programos metu skaitoma M. Daukšos ir Renesanso laikotarpio Lietuvos poetų kūryba; ištraukos iš rašytojo M. Katkaus etnografinės apybraižos „Balanos gadynė“, Č. Milošo autobiografinio romano „Isos slėnis“ ir J. Paukštelio romano „Kaimynai“; analizuojami minėtų kūrinių motyvais sukurtų filmų fragmentai; pasirenkami tipiškiausi minėtų autorių kūrinių personažai ir kuriamos inscenizacijos, dėliojamos dėlionės. Programa skirta 8-12 klasių mokiniams. Trukmė – 2 val.

KĄ PASAKOJA AKMENINIS KIRVUKAS

Moksleiviai susipažįsta su archeologijos ekspozicija, žiūri ištrauką iš vaizdo filmo „Vikingų festivalis“, matuoja, piešia archeologinius eksponatus, sprendžia kryžiažodžius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

SENI DAIKTAI PRABYLA

Užsiėmimo metu moksleiviai mokosi kočioti lininį rankšluostį, nešti naščiais medinius kibirus, matuojasi medines klumpes bei mena mįsles, sako patarles, piešia labiausiai patikusius daiktus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

GYVENIMAS DVARE

Susipažįsta su Kėdainių krašto dvarų istorija ir kultūra, apžiūri dvarams skirtas ekspozicijas, plunksnomis rašo laiškus XVII – XIX a. maniera, mokosi vėduoklių kalbos, pasipuošia dvaro aksesuarais.

Skirta  vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 1 – 1,5 val. 

VIENA DIENA VIDURAMŽIŲ MIESTE

Moksleiviai susipažįsta su Didžiosios Rinkos istorija, piešia svarbiausių architektūrinių paminklų: Rotušės, evangelikų reformatų bažnyčios, Stiklių namų eskizus, pasivaikščioja po senamiesčio kiemelius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

KNYGNEŠIŲ KELIAIS

Moksleiviai susipažįsta su Kėdainių krašto knygnešiais, jų pavojingu gyvenimu, slaptomis mokyklomis, sprendžia kryžiažodžius, skaito XIX a. pab. raštus, žaidžia. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

RADVILŲ GIMINĖS ISTORIJA

Moksleiviai gilinasi į didikų giminės istoriją, jų tradicijas, papročius, nagrinėja pravardžių reikšmę, piešia Radvilų sarkofagų ornamentus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

SENIEJI LIETUVOS IR KĖDAINIŲ HERBAI

Susipažįsta su senaisiais Lietuvos miestelių herbais, piešia Kėdainių ir Jonušavos herbus, sukuria savo herbų eskizus. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 3 – 10 klasių mokiniams.

TREMTIS IR PARTIZANINIS JUDĖJIMAS KĖDAINIŲ KRAŠTE

Moksleiviai susipažįsta su tremtinių ir partizanų gyvenimu, skaito jų laiškus, žiūri fotografijas iš Kėdainių krašto muziejaus fondų, klauso tremtinių ir partizanų dainų, eilėraščių. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

KĖDAINIŲ MIESTIETIŠKOJI KULTŪRA

Ekskursija po Kėdainių senamiestį (Didžioji rinka, Rotušė, Evangelikų reformatų bažnyčia, Arnetų namas) ir darbas su archeologiniais radiniais Krašto muziejaus edukacinėje klasėje. Moksleiviai puošiasi renesansinio stiliaus rūbais, skaito XVII a. literatūros kūrinių ištraukas.

Skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2 val.

SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. KRYŽIAUS SIMBOLIS

Moksleiviai supažindinami su mažąja liaudies skulptūra, koplytstulpiais, V. Svirskio kryžiais. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 4 – 12 klasių mokiniams.

ANOS FRANK ISTORIJA ŠIANDIENAI

Supažindinami su holokausto aplinkybėmis. Žiūri filmą „Brangioji Kitty“, skaito dienoraščio ištraukas. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 10 klasių mokiniams.

ARBATOS PASLAPTYS

Apžiūri senovinių virdulių kolekciją, susipažįsta su arbatos gėrimo tradicijomis įvairiose šalyse, ragauja įvairių rūšių lietuviškas arbatas. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

GYVENIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS. KĖDAINIAI SOVIETMEČIU

Susipažįsta su sovietinio gyvenimo ypatybėmis, jaunimo gyvenimo kontrastais, žiūri „Mėgėjo“ studijos trumpametražius filmus apie sovietinius Kėdainius.

Skirta vyresnio amžiaus mokiniams. Trukmė – 1 val.

KĖDAINIAI DVIEJŲ RESPUBLIKŲ LAIKOTARPIU: 1918-1940 m. IR 1990-2016 m.

Susipažįsta su miesto istorija tarpukario ir atgimimo laikotarpiais, kuria miesto veido instaliacijas.

Skirta vyresnio amžiaus mokiniams. Trukmė – 1 val.

RUGIO KELIAS

Moksleiviai susipažįsta su žemdirbystės įrankiais, mokosi sėti iš sėtuvės, atskirti įvairių rūšių javus, ragauja įvairių rūšių duonelę, sprendžia kryžiažodžius. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

EDUKACINĖS PROGRAMOS DAUGIAKULTŪRIAME CENTRE:

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Audronė Pečiulytė 8 347 51 778, 8 650 455 85

RELIGINIŲ KONFESIJŲ MALDOS NAMAI

Pamoka-ekskursija po katalikų, reformatų, stačiatikių ir judėjų maldos namus, kurios metu išsiaiškinami panašumai ir skirtumai, užduočių lapuose atliekamos užduotys. Praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre nagrinėjant religinių konfesijų artefaktus. Trukmė – 2 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

HOLOKAUSTAS

Užsiėmimo metu aptariamos holokausto priežastys, jo vykdymo ypatumai Europoje ir Lietuvoje, žiūrimos ir aptariamos ištraukos iš filmo „Ambulance“, atliekamos praktinės užduotys, diskusijos. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

ŠTETLAS IR TRADICIJOS

Ekskursija po Kėdainių senamiestį, kurios metu atskleidžiama žydų gyvenimo specifika Lietuvos miesteliuose, praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre – nagrinėjama specifiška žydų šventė – šabas, su ja susiję papročiai ir naudoti daiktai (kipa, šabo žvakidė, kidušinės taurelės), pasivaišinama macais ir vynuogių sultimis. Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

DAUGIAKULTŪRIS KĖDAINIŲ KRAŠTAS

Programa supažindina su mūsų krašte gyvenusiomis tautinėmis bendruomenėmis ir jų žymiausiomis asmenybėmis. Skaitomi rusų ir lenkų tekstai, atspindintys XIX – XX a. pradžios dvarų kultūrą Kėdainių krašte. Skirtingų tautų ir religinių konfesijų rašytinis palikimas iliustruojamas vaizduojamojo meno, architektūros pavyzdžiais, paaiškinami svarbesni simboliai. Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI. KAS JIE?

Aptariami žydų gelbėjimo II pasaulinio karo metais sunkumai, nagrinėjamos gelbėtojų asmenybės ir jų likimai, žiūrimos filmo „Holokaustas Kėdainių krašte“ ištraukos. Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

„IR TEN KADAISE GYVENO ŽYDAI“

Pažintinės ekskursijos metu aplankomi Kėdainių krašto miesteliai, kuriuose iki II pasaulinio karo gyveno gausios žydų bendruomenės (Josvainiai, Krakės, Dotnuva, Šėta), susipažįstama su tų miestelių istorija, apžiūrimi išlikę žydų paveldo ženklai, kapinės ir masinio sušaudymo vietos.

Trukmė – 6 val.

„KĖDAINIŲ KRAŠTO DVARAI: DIDINGOS PRAEITIES ATSPINDŽIAI“

Pažintinės ekskursijos metu aplankome Taučiūnų kaime esantį paminklą pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Lukšiui, apžiūrime Stasinės, Lančiūnavos, Pavermenio dvarus ir  Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, pasigrožime moderno stiliaus Terespolio dvaru ir pasivaikštome po Dotnuvos dvaro parką. Trukmė – 6 val.

EDUKACINĖS PROGRAMOS 1863 M. SUKILIMO MUZIEJUJE:

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Alina Galvanauskienė 861831593

PABERŽĖ IR 1863 M. SUKILIMAS

GYVENIMAS PO 1863 M. SUKILIMO

PABERŽĖS SIMBOLIAI – SAULUTĖS, KOPLYTSTULPIAI, STOGASTULPIAI, DUBENUOTIEJI AKMENYS, skirta (5 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems)

1863 M. SUKILIMAS LIETUVOJE, skirta (7 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems)

1863 M. SUKILIMO ATMINTINOS VIETOS, skirta(5 – 8 klasių mokiniams)

EDUKACINĖS PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ NAME:

Informacija ir registracija į šias edukacijas – Regina Lukminienė 864505168

JUOSTŲ PYNIMAS

Turėsite puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų aukštaičių krašto amatų – juostų pynimu (vytinės, rištinės ir pintinės juostos), papročiais, susijusiais su tautinėmis juostomis Lietuvos kultūroje, jų spalvomis, raštais, simboliką, pritaikymu kasdieniniame gyvenime. Užsiėmimo dalyviai galės nusipinti tradicinę juostelę.  Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė  Loreta Steponavičienė. Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems.

KERAMIKA

Susipažinsite su lietuvių liaudies keramikos tradicijomis ir istorija, puodžiaus amatu. Praktinio užsiėmimo metu išbandysite įvairius tradicinius keramikos dirbinių formavimo būdus, žiedimą.  Mokysitės pasidaryti keraminį dirbinį. Užsiėmimus ves keramikė Dalė Urbienė. Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. 

PYNIMAS IŠ VYTELIŲ

Susipažinsite su vytelių auginimo specifika, medžiagos paruošimo ir pynimo technologijos ypatumais. Iš vytelių mokysimės pynimo amato, galėsite nusipinti suvenyrą. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė. Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems.

DROŽYBA

Susipažinsite su medžio vaizdiniais lietuvių pasaulėžiūroje, kryždirbystės papročiais Lietuvoje, darbo įrankiais naudojamais medžio drožyboje, gaminių pavyzdžiais ir jų gaminimo technologine eiga. Pamėginsime pasigaminti medinį tradicinį dirbinį. Užsiėmimus veda  sertifikuotas amatininkas Arūnas Gaučas. Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius  iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. 

MARGUČIŲ MARGINIMAS VAŠKU

Užsiėmimai vyks dvi savaitės prieš Velykas ir savaitė po Velykų.

Sužinosite apie Velykų papročius, Velykų stalo puošimą, margučių marginimo būdus, simbolius, ornamentiką. Nusimarginsite velykinius margučius senolių paliktu tradiciniu marginimo būdu, natūraliu vašku. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė. Trukmė 1,5val. Dalyvių skaičius  iki 15. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. 

VĖLINUKAS

Supažindinsime su vilnos atsiradimo istorija, rūšimis, vėlimo technologijomis, panaudojimo galimybėmis. Savarankiškai gamindami vėlinuką, leisimės į  senolių išbandytą, natūralią terapiją. Edukacijose dalyvių amžius neribojamas. Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė  Jūratė Atkočiūnienė. Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 12). Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems.

SKUDURINUKĖ

Susipažinsite su žaislų, skudurinių lėlių gimimo  istoriją, gaminimo būdais, Lietuvos regionų tautinio kostiumo ypatumais. Kursime skudurinukę, pritaikydami tautinio kostiumo elementus. Edukacijos dalyvių amžius nuo 5 iki 16 m. Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 12). Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems.

KARPINUKAI

Užsiėmimo metu išgirsite karpinių iš popieriaus istorinę raidą, tradicijas, pritaikymo galimybes. Išsikarpysime tradicines  užuolaidėles, kampines, paveikslėlius, atvirukus, eglutės papuošimus. Edukacijos dalyvių amžius nuo 7 m. Trukmė 1 val. (dalyvių skaičius iki 15). Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems.

NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ NAME

Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name nuo vasario mėnesio tęsiamos šešios neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias lanko devyniasdešimt du Kėdainių miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Moksleiviai susipažins su amatais, jų istorija, paplitimu pasaulyje, baltų simbolika Lietuvių liaudies mene, išmoks įvairių technologinių atlikimų būdų ir juos taikys konkrečiame amate. Užsiėmimų metu vaikai turės galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, bus ugdomas jų pilietiškumas, tautiškumas, gebėjimas kūrybiškai mąstyti, skatinami domėtis tautiniu paveldu ir senaisiais tradiciniais amatais. Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

 

NVŠ UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS

 

,,Tautinės juostos“ Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičienė

1 gr. antadieniais    14.30– 16.30 val.

2gr. trečiadieniais   15 – 17 val.

 

,,Vilnos kelias“ Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Jūratė Atkočiūnienė

1 gr. pirmadieniais   14 – 16 val.

2 gr. antradieniais      15 – 17 val.

3 gr. penktadieniais  13 – 15 val.

 

,,Vytelių pynimas“ Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė

1 gr. antradieniais      12 – 14 val. 

2gr.   antradieniais      14 – 16 val.                                 

3gr. trečiadieniais     14.30 – 16.30 val.

4gr. ketvirtadieniais  14.30 – 16.30 val.

 

,,Lietuvių liaudies keramika“ Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo produktų tardicinė amatininkė Dalė Urbienė

1 gr. antradieniais     12 – 14 val.

2gr. trečiadieniais     14 – 16 val  

3gr. ketvirtadieniais   14–16 val.  

 

,,Medžio drožyba“ Užsiėmimus veda sertifikuotų tautinio paveldo produktų tardicinis amatininkas Audrius Vasiliauskas

1 gr. pirmadieniais   15.30 – 17.30 val.