header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Edukacinė veikla-old

 

Muziejus – labai artima mokyklai kultūros įstaiga, ypač didelį dėmesį skirianti edukacinei veiklai.

Šiandien edukacinė Kėdainių krašto muziejaus ir jo padalinių programos yra labai įvairiapusės ir plačios. Jos apima istoriją, dailę, etnokultūrą, skirtos įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems. 

Kėdainių krašto muziejaus ir jo padalinių edukacines programas galite užsisakyti ir Kultūrinės edukacijos sistemoje

 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUJE:

Edukacijas muziejuje veda –  Regina Adomaitienė arba Irena Vaitkevičienė.

Edukacijos vedamos darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais).

+370 650 45597;  +370 620 21411; +370 347 53685 (bendras muziejininkų tel. nr.)

KĖDAINIAI – MIKALOJAUS DAUKŠOS IR ČESLOVO MILOŠO ŽEMĖ

Programos metu mokiniai supažindinami su rašytojų biografiniais faktais, atskleidžiami jų nuopelnai lietuvių kalbai ir literatūrai. Atnaujintoje muziejaus ekspozicijoje žiūri filmus: „Dovanų gavau žemės rojų“ ir „Sapnavau, kad sugrįžtu“ bei filmo ištrauką apie M. Daukšą, skaito kūrinių ištraukas ir atlieka užduotis.

 Programa skirta 8-12 klasių mokiniams. Trukmė – 1 val. Kaina – 3,00 €

Česlovui Milošui skirta ekspozicija Kėdainių krašto muziejuje 

KĄ PASAKOJA AKMENINIS KIRVUKAS

Moksleiviai susipažįsta su archeologijos ekspozicija, žiūri ištrauką iš vaizdo filmo „Vikingų festivalis“, matuoja, piešia archeologinius eksponatus, sprendžia kryžiažodžius.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams, pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

SENI DAIKTAI PRABYLA

Užsiėmimo metu moksleiviai mokosi kočioti lininį rankšluostį, nešti naščiais medinius kibirus, matuojasi medines klumpes bei mena mįsles, sako patarles, piešia labiausiai patikusius daiktus.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

GYVENIMAS DVARE

Susipažįsta su Kėdainių krašto dvarų istorija ir kultūra, apžiūri dvarams skirtas ekspozicijas, plunksnomis rašo laiškus XVII – XIX a. maniera, mokosi vėduoklių kalbos, pasipuošia dvaro aksesuarais.

Skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė: 1 – 1,5 val. Kaina – 4,00 €

SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. KRYŽIAUS SIMBOLIS

Moksleiviai supažindinami su mažąja liaudies skulptūra, koplytstulpiais, V. Svirskio kryžiais.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 4 – 12 klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

SENIEJI LIETUVOS IR KĖDAINIŲ HERBAI

Atnaujintoje muziejaus ekspozicinėje salėje mokiniai susipažįsta su Kėdainių ir Janušavos herbais bei antspaudais, sukuria savo herbų eskizus, atlieka praktines užduotis.

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinukams ir 5 – 10 klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

PREKYBA VIDURAMŽIAIS. KĖDAINIŲ KRAŠTO KELIAI

Mokiniai atnaujintoje muziejaus ekspozicinėje salėje susipažįsta su sausumos ir vandens keliais ėjusiais per Kėdainius, miesto ryšiais su pasauliu, viduramžių prekybos ypatybėmis, atlieka praktines užduotis

Trukmė – 1 val. Edukacija skirta 5-10 klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

KNYGNEŠIŲ KELIAIS

Moksleiviai susipažįsta su Kėdainių krašto knygnešiais, jų pavojingu gyvenimu, slaptomis mokyklomis, sprendžia kryžiažodžius, skaito XIX a. pab. raštus, žaidžia.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

TREMTIS IR PARTIZANINIS JUDĖJIMAS KĖDAINIŲ KRAŠTE

Moksleiviai susipažįsta su tremtinių ir partizanų gyvenimu, skaito jų laiškus, žiūri fotografijas iš Kėdainių krašto muziejaus fondų, klauso tremtinių ir partizanų dainų, eilėraščių.

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

KĖDAINIAI TARPUKARIO ( 1918-1940 m.) LAIKOTARPIU

Susipažįsta su Kėdainių miesto raida ir svarbiausiais pokyčiais tarpukario laiku, atskleidžiamos žymiausios asmenybės ir jų nuveikti darbai, atlieka praktines užduotis

Skirta 5-10 klasių mokiniams. Trukmė – 1 val. Kaina – 3,00 €

GYVENIMAS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS. KĖDAINIAI SOVIETMEČIU

Susipažįsta su sovietinio gyvenimo ypatybėmis, jaunimo gyvenimo kontrastais, žiūri „Mėgėjo“ studijos trumpo metro filmus apie sovietinius Kėdainius.

Skirta 5-11 klasių  mokiniams. Trukmė – 1 val. Kaina – 3,00 €

RUGIO KELIAS

Moksleiviai susipažįsta su žemdirbystės įrankiais, mokosi sėti iš sėtuvės, atskirti įvairių rūšių javus, ragauja įvairių rūšių duonelę, sprendžia kryžiažodžius.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams. Kaina – 3,00 €

 

VIENA DIENA VIDURAMŽIŲ MIESTE (VEDAMA SENAMIESTYJE)

Pažintinės ekskursijos po senamiestį metu pristatoma viduramžių miesto specifika ir pagrindiniai bruožais, išryškinamas Kėdainių miesto unikalumas, atliekamos praktinės užduotys.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas pradinių ir 5 – 10 klasių mokiniams. Kaina – 4,00 €

RADVILŲ GIMINĖS ISTORIJA (VEDAMA SENAMIESTYJE)

Moksleiviai aplanko kunigaikščių Radvilų mauzoliejų,  gilinasi į didikų giminės istoriją, jų tradicijas, nagrinėja pravardžių reikšmę, piešia Radvilų sarkofagų ornamentus.

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams. Kaina – 4,00 €

KĖDAINIŲ MIESTIETIŠKOJI KULTŪRA (VEDAMA SENAMIESTYJE)

Pažintinės ekskursijos metu po Kėdainių senamiestį  ir  Krašto muziejų mokiniai  supažindinami su renesanso ir baroko epochos architektūra, literatūra ir rūbais. Atlieka praktines užduotis

Skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2 val. Kaina – 4,00 €

NEVĖŽIO SLĖNIO PASLAPTYS (VEDAMA KĖDAINIŲ KRAŠTE)

Pažintinės ekskursijos po Kėdainių rajoną metu mokiniai aplanko Sirutiškio, Kalnaberžės buvusius dvarus, 1863 m. sukilimo muziejų Paberžėje, susipažinsite su tėvo Stanislovo rinkiniais, aplankysite Krekenavos Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčią, nusileisite į Šventybrasčio slėnį prie 1863 m. sukilėlių kapo, sustosite Šeteniuose – Nobelio premijos laureato Č. Milošo gimtinėje, gėrėsitės garsiuoju Isos slėniu.

Trukmė – 6 val. skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems. Gido paslaugos – 30,00 €

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS DAUGIAKULTŪRIAME CENTRE:

Edukacijas Daugiakultūriame centre veda – Audronė Pečiulytė, Irena Vaitkevičienė

 +370 347 51 778 (bendras tel. nr.) ; +370 650 455 85, +370 620 21411

REFORMACIJA IR RENESANSAS KĖDAINIUOSE

Pažintinės ekskursijos metu aplankysite Kėdainių evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bei katalikų Šv. Juozapo bažnyčias, Šviesiąją gimnaziją, palyginsite gotikos, renesanso ir baroko architektūrinius stilius, atliksite užduotis. 

Trukmė – 2 val., skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems.

RELIGINIŲ KONFESIJŲ MALDOS NAMAI

Pamoka-ekskursija po katalikų, reformatų, stačiatikių ir judėjų maldos namus, kurios metu išsiaiškinami panašumai ir skirtumai, užduočių lapuose atliekamos užduotys. Praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre nagrinėjant religinių konfesijų artefaktus.

 Trukmė – 2 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams ir suaugusiems.

HOLOKAUSTAS. ANA FRANK ISTORIJA ŠIANDIENAI

Užsiėmimo metu aptariamos holokausto priežastys, jo vykdymo ypatumai Europoje ir Lietuvoje, žiūrimos ir aptariamos ištraukos iš filmo „Ambulance“, atliekamos praktinės užduotys, diskusijos.

Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

ŠTETLAS IR TRADICIJOS

Ekskursija po Kėdainių senamiestį, kurios metu atskleidžiama žydų gyvenimo specifika Lietuvos miesteliuose, praktinis užsiėmimas Daugiakultūriame centre – nagrinėjama specifiška žydų šventė – šabas, su ja susiję papročiai ir naudoti daiktai (kipa, šabo žvakidė, kidušinės taurelės), pasivaišinama macais ir vynuogių sultimis.

 Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

DAUGIAKULTŪRIS KĖDAINIŲ KRAŠTAS

Programa supažindina su mūsų krašte gyvenusiomis tautinėmis bendruomenėmis ir jų žymiausiomis asmenybėmis. Skaitomi rusų ir lenkų tekstai, atspindintys XIX – XX a. pradžios dvarų kultūrą Kėdainių krašte. Skirtingų tautų ir religinių konfesijų rašytinis palikimas iliustruojamas vaizduojamojo meno, architektūros pavyzdžiais, paaiškinami svarbesni simboliai.

 Trukmė – 1,5 val. Užsiėmimas skirtas 5 – 12 klasių mokiniams.

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI. KAS JIE?

Aptariami žydų gelbėjimo II pasaulinio karo metais sunkumai, nagrinėjamos gelbėtojų asmenybės ir jų likimai, žiūrimos filmo „Holokaustas Kėdainių krašte“ ištraukos.

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas 8 – 12 klasių mokiniams.

„IR TEN KADAISE GYVENO ŽYDAI“

Pažintinės ekskursijos metu aplankomi Kėdainių krašto miesteliai, kuriuose iki II pasaulinio karo gyveno gausios žydų bendruomenės (Josvainiai, Krakės, Dotnuva, Šėta), susipažįstama su tų miestelių istorija, apžiūrimi išlikę žydų paveldo ženklai, kapinės ir masinio sušaudymo vietos.

Trukmė – 6 val. Skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems.

KĖDAINIŲ KRAŠTO DVARAI: DIDINGOS PRAEITIES ATSPINDŽIAI

Pažintinės ekskursijos metu aplankome Taučiūnų kaime esantį paminklą pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Lukšiui, apžiūrime Stasinės, Lančiūnavos, Pavermenio dvarus ir  Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, pasigrožime moderno stiliaus Terespolio dvaru ir pasivaikštome po Dotnuvos dvaro parką.

 Trukmė – 6 val.  Skirta vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems.

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS 1863 M. SUKILIMO MUZIEJUJE:

Edukacijas sukilimo muziejuje veda – Alina Galvanauskienė

 +370 618 31593

PABERŽĖ IR 1863 M. SUKILIMAS

Istorinės atminties išsaugojimas – pagrindas ateities kartų  laisvei. Aplankysime  Paberžėje esantį 1863 m. sukilimo  atminimui skirtą memorialą, sužinosite kokiomis aplinkybėmis jis sukurtas, kokia jo reikšmė. Praktinė užduotis – akmenukų dekoravimas.

Trukmė – 1 val.

GYVENIMAS PO 1863 M. SUKILIMO

Užsiėmimo metu moksleiviai susipažįsta su politine situacija Lietuvoje po 1863 m. sukilimo:  kilusias represijas, kalbos draudimo pasekmes, gyventojų trėmimus. Sužino kas yra „graždanka“, kaip atsirado žibalinės lempos ir jų šviesoje su plunksnakočiais rašo graždankos tekstą.

 Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems.

PABERŽĖS SIMBOLIAI – SAULUTĖS, KOPLYTSTULPIAI, STOGASTULPIAI, DUBENUOTIEJI AKMENYS

Aplankysime Tėvo Stanislovo saugotuves, sužinosime  koplytstulpių ir stogastulpių panašumus bei skirtumus, dubenuotųjų akmenų paskirtį.  Aptarsime Lietuvos kryžių rūšis, puošybą. Susipažinsime su jų  geografiniu – etnografiniu paplitimu, krikštais. Sukursite savo kryžių – saulutę.

Užsiėmimas skirtas pradinių ir jaunesniųjų klasių mokiniams.

Trukmė – 1 val.

1863 M. SUKILIMAS LIETUVOJE

Moksleiviai susipažįsta su 1863 m. sukilimo priežastimis, chronologija, pasekmėmis, pagrindiniais sukilimo vadais, žiūri ištrauką iš vaizdo filmo „Kai Lietuvos dar nebuvo“ ir sprendžia kryžiažodžius.
Trukmė – 1 val. Užsiėmimas skirtas vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems.

1863 M. SUKILIMO ATMINTINOS VIETOS

Integruota edukacinė pamoka-ekskursija. Ekskursija po Paberžės istorinės atminties vietas (memorialas 1863 m. sukilimui  atminti, A. Mackevičiaus sukilėlių aikštė, sukilėlių kapai Paberžės kapinėse). Skaitysime sukilėlių laiškus ir atsiminimus.

Skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2 val.

LIETUVOS VALSTYBINGUMO SIMBOLIAI

Susipažįstama su valstybingumo simboliais, jų atsiradimo istorija, reikšmė, kūrimo principais. Sužinomos pagrindinės herbo kūrimo taisykles. Piešiami  herbų eskizai.

Trukmė – 1 val.

 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS JANINOS MONKUTĖS – MARKS MUZIEJUJE GALERIJOJE:

Informacija ir registracija +370 347 53685

Edukacijas veda – Asta Federavičiūtė – Jasiūnė

GRAFIKOS MENO PASLAPTYS 

EDUKACIJA KULTŪRINĖS EDUKACIJOS SISTEMOJE

Programos „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje” dalyviai supažindinami su išeivės, Janinos Monkutės-Marks asmenybe, jos kūrybos keliu ir jos vardo muziejaus atsiradimo istorija. Aptariama Janinos Monkutės-Marks labai mėgta grafikos meno technika – iškiliaspaudė ir apžiūrima originalių menininkės sukurtų linoleumo ir medžio raižinių atspaudų kolekcija. Aptariama grafikos technika– iškiliaspaudė ir jos subtilybės. Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai skatinami sukurti individualius grafikos raižinius – iškiliaspaudes ir įgyvendinti 1-2 atspaudus ant popieriaus lapo naudojant šaukštą. Visus susikurtus atspaudus moksleiviai pasiima prisiminimui. Programa vykdoma Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos ekspozicijų salėse, muziejaus įkūrėjos kūrinių apsuptyje, kurie nuteikia programos dalyvius pozityviai ir padeda atsiskleisti jų kūrybiškumui.

Kaina – 6,00 €. Trukmė – 90 min. Klasės: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

IŠVAŽIUOJAMOJI PROGRAMA „GRAFIKOS MENO PASLAPTYS”

EDUKACIJA KULTŪRINĖS EDUKACIJOS SISTEMOJE

Išvažiuojamosios programos „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje” dalyviai supažindinami su išeivės Janinos Monkutės-Marks asmenybe, jos kūrybos keliu ir jos vardo muziejaus atsiradimo istorija. Aptariama Janinos Monkutės-Marks labai mėgta grafikos meno technika – iškiliaspaudė ir tyrinėjama originalių menininkės sukurtų linoleumo ir medžio raižinių atspaudų kolekcija. Aptariama grafikos technika– iškiliaspaudė ir jos subtilybės. Praktinio užsiėmimo metu moksleiviai skatinami sukurti individualius grafikos raižinius – iškiliaspaudes ir įgyvendinti 1-2 atspaudus ant popieriaus lapo naudojant šaukštą. Visus susikurtus atspaudus moksleiviai pasiima prisiminimui. Programa vykdoma programos gavėjo mokykloje, pažįstamoje erdvėje, kuri nuteikia programos dalyvius pozityviai ir padeda atsiskleisti jų kūrybiškumui.

Kaina – 7,00 €. Trukmė – 90 min. Klasės: 2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ NAME:

Informacija ir registracija į šias edukacijas – +370 64505168

JUOSTŲ PYNIMAS

Turėsite puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų aukštaičių krašto amatų – juostų pynimu (vytinės, rištinės ir pintinės juostos), papročiais, susijusiais su tautinėmis juostomis Lietuvos kultūroje, jų spalvomis, raštais, simboliką, pritaikymu kasdieniniame gyvenime. Užsiėmimo dalyviai galės nusipinti tradicinę juostelę.  Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė  Loreta Steponavičienė.

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8.  Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems – 3,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 2,00 Eur/asm.;

Vaizdo įrašas:Juostų pynimas ir vijimas. Tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičienė

KERAMIKA

Susipažinsite su lietuvių liaudies keramikos tradicijomis ir istorija, puodžiaus amatu. Praktinio užsiėmimo metu išbandysite įvairius tradicinius keramikos dirbinių formavimo būdus, žiedimą.  Mokysitės pasidaryti keraminį dirbinį. Užsiėmimus ves sertifikuota amatininkė  Dalė Urbienė.

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 7.  Edukacija vedama priešmokyklinio amžiaus vaikams bei moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems (lipdymas, glazūravimas) – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia (lipdymas, glazūravimas)– 3,00 Eur/asm. Keramikos išdegimas – 2 Eur/asm.

Vaizdo įrašas: Keramika. Tradicinė amatininkė Dalė Urbienė

PYNIMAS IŠ VYTELIŲ

Susipažinsite su vytelių auginimo specifika, medžiagos paruošimo ir pynimo technologijos ypatumais. Iš vytelių mokysimės pynimo amato, galėsite nusipinti suvenyrą. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė.

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.

Vaizdo įrašas: Pynimas iš vytelių. Tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė

DROŽYBA

Susipažinsite su medžio vaizdiniais lietuvių pasaulėžiūroje, kryždirbystės papročiais Lietuvoje, darbo įrankiais naudojamais medžio drožyboje, gaminių pavyzdžiais ir jų gaminimo technologine eiga. Pamėginsime pasigaminti medinį tradicinį dirbinį. Užsiėmimus ves  sertifikuotas amatininkas Arūnas Gaučas.

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.

EDUKACIJA KULTŪRINĖS EDUKACIJOS SISTEMOJE

Vaizdo įrašas: Drožybos amatas. Tradicinis amatininkas Arūnas Gaučas.

MARGUČIŲ MARGINIMAS VAŠKU

Užsiėmimai vyks dvi savaitės prieš Velykas ir savaitė po Velykų.

Sužinosite apie Velykų papročius, Velykų stalo puošimą, margučių marginimo būdus, simbolius, ornamentiką. Nusimarginsite velykinius margučius senolių paliktu tradiciniu marginimo būdu, natūraliu vašku. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė.

 Trukmė 1,5 val. Dalyvių skaičius  iki 10. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.

VĖLINUKAS

Supažindinsime su vilnos atsiradimo istorija, rūšimis, vėlimo technologijomis, panaudojimo galimybėmis. Savarankiškai gamindami vėlinuką, leisimės į  senolių išbandytą, natūralią terapiją. Užsiėmimus ves sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė  Jūratė Atkočiūnienė.

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama moksleiviams ir suaugusiems. Suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.

Vaizdo įrašas: Vėlimas. Tradicinių amatų meistrė Jūratė Atkočiūnienė

SKUDURINUKĖ

Susipažinsite su žaislų, skudurinių lėlių gimimo  istoriją, gaminimo būdais, Lietuvos regionų tautinio kostiumo ypatumais. Kursime skudurinukę, pritaikydami tautinio kostiumo elementus. Užsiėmimus ves amatininkė Loreta Steponavičienė.

Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacijos dalyvių amžius nuo 7 iki 16 m. Suaugusiesiems – 5,00 Eur/asm. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, studentams, senatvės pensininkams ir asmenims su negalia – 3,00 Eur/asm.

KARPINUKAI

Užsiėmimo metu išgirsite karpinių iš popieriaus istorinę raidą, tradicijas, pritaikymo galimybes. Išsikarpysime tradicines  užuolaidėles, kampines, paveikslėlius, atvirukus, eglutės papuošimus. Užsiėmimus ves amatininkė Birutė Šinkūnienė

 Trukmė 1 val. Dalyvių skaičius iki 8. Edukacija vedama nuo 7 m. moksleiviams ir suaugusiems.

 

NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRE ARNETŲ NAME:

Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name  vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias lanko Kėdainių miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Moksleiviai susipažįsta su amatais, jų istorija, paplitimu pasaulyje, baltų simbolika Lietuvių liaudies mene, išmoksta įvairių technologinių atlikimų būdų ir juos taiko konkrečiame amate. Užsiėmimų metu vaikai turi galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, ugdomas jų pilietiškumas, tautiškumas, gebėjimas kūrybiškai mąstyti, vaikai skatinami domėtis tautiniu paveldu ir senaisiais tradiciniais amatais. 

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija

NVŠ 2023 m. spalio – gruodžio mėn. darbo grafikai:

Juostų pynė (5 – 8 kl. ) – tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičienė

Antradieniais 15 – 17 val.

Trečiadieniais 15 – 17 val.

Juostų pynė 9 – 12 kl.

Trečiadieniais 12 – 14 val.

Ketvirtadieniais 15 – 17 val.

 

Lanksčioji vytelė (5 – 8 kl.) – tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė

Antradienis 14. 30 – 16.30 val.

Lanksčioji vytelė (9 – 12 kl.) 

Trečiadienis 12 – 14 val.

Ketvirtadienis 14 – 16 val.

Medžio drožyba ( 5 – 8 kl.) – tradicinių amatų meistras Arūnas Gaučas

Trečiadieniais 15 – 17 val.

Molinukas ( 5 – 8 kl.)- tradicinių amatų meistrė Dalė Urbienė

Trečiadieniais 14 – 16 val.

Ketvirtadieniais 14 – 16 val.

Šiltukai (5 – 8 kl.) – tradicinių amatų meistrė Jūratė Atkočiūnienė

Antradienis 14 – 16 val.

Trečiadieniais 14 – 16 val.

Ketvirtadieniais 14- 16 val.

Šiltukai (9 – 12 kl.)

Trečiadieniais 12 – 14 val.

 

VIRTUALIOS EDUKACIJOS:

 „Kai tikėjimas keitė pasaulį. Reformacija“

„Rašytojai, praaugę savo epochą: Mikalojus Daukša ir Česlovas Milošas“