header-img
Svetainės žemėlapis
Versija neįgaliesiems
Virtuali paroda “Sukilėliai”

1863 m. sukilimo tema lietuvių literatūroje retai paliečiama. Galima pasigirti vienu didžiausiu savo apimtimi kūriniu, tai Vinco Mykolaičio – Putino romanas „Sukilėliai“. Šiemet gruodžio 6 d. paminėjome lietuvių literatūros klasiko, poeto, dramaturgo, mokslininko 128 –ąsias gimimo metines.

Romanas „ Altorių šešėlyje“ tapo V. Mykolaičio –Putino garsiausiu kūriniu.  Pasikeitus politinei situacijai po Stalino mirties rašytojas sėdasi prie naujo istorinio romano rašymo. Rimtas literatūrines pastangas skirtas šiam kūrybos procesui patvirtina išlikę autoriaus rankraščiai.  Paties V. Mykolaičio žodžiais tariant, jis norėjęs sukurti paminklą savo liaudžiai, atskleisti lietuvių tautos dvasines vertybes ir heroizmą kovojant dėl žemės ir laisvės, prieš caro priespaudą.

“Sukilėliai” – tai plati 1863 m. sukilimo panorama, paremta istoriniais faktais, dokumentų, spaudos, tų laikų tautosakos citatomis.  Šis dviejų dalių romanas leis pažvelgti iš arčiau į  žmogų atsidūrusį tuometinių politinių įvykių verpetuose.   Šio romano įkvėpti A. Liobytė – Paškevičienė pagal jį parašė libretą, o kompozitorius J. Juzeliūnas sukūrė operą „Sukilėliai“.

Tėvas Stanislovas, kai jo paklausdavo:

– Kodėl tiek daug žmonių atvyksta į Paberžę?

 Sakydavo:

– Dėl to kaltas Vincas Mykolaitis-Putinas, tai jis parašė romaną apie sukilėlius ir Paberžės kunigą Antaną Mackevičių.

Galerijoje galite pamatyti grafikės Albinos Makūnaitės iliustracijas romanui “Sukilėliai”. 

Grafikė Albina Makūnaitė ( 1926 -2001) sukūrusi iliustracijas V. Mykolaičio – Putino romanui „Sukilėliai“ 1944-1950 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Nuo 1950 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Jos darbų buvo eksponuojama daugelyje pasaulio šalių: Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Japonijoje ir kt. Parodose ir konkursuose dailininkės darbai, ypač iliustruotos knygos, yra įvertinti medaliais ir apdovanojimais. Makūnaitė savitai ir aktyviai reiškėsi lino ir medžio raižiniais, knygų iliustracijomis. Dailininkės kūriniams būdinga savitas lietuvių liaudies grafikos tradicijų interpretavimas, dekoratyvumas, ornamentiškos kompozicijos, dinamiškos formos, aiškios linijos bei stambūs štrichai, sodrus spalvingumas. Jos įspūdingi estampai- raižinių ciklai „Rugio daina“ , „Lino daina“, „Žalčio pasaka“ ir kiti tapo lietuvių grafikos aukso fondo dalimi. Makūnaitė labai susidomėjo V. Mykolaičio –Putino romanu „Sukilėliai“, ji stropiai išnagrinėjo romano siužetą, rinko istorinę medžiagą, studijavo XIX a. buitį, kostiumus, architektūrą. Suprato, kad visi knygos elementai – šriftas, užsklandos, iliustracijos – turi sudaryti vientisumą, todėl daug dėmesio skyrė ir aplankui. Jis originaliai sukomponuotas, glaustomis grafinėmis priemonėmis atspindi knygos turinį.

Knygoje ypač mažo formato raižinių kompozicijos  nesuvaržytos griežtai apibrėžtuose rėmuose. „Sukilėlių“ iliustracijas Makūnaitė sprendė monumentaliai, epiškai, naudodamasi juodais siluetiniais piešinio kontrastais, baltą knygos lapą panaudodama kaip foną.

Vinco Mykolaičio –Putino romanas „ Sukilėliai“  pirmą kartą išleistas 1957 m.